Kırklareli Belediye Başkanlığı’ndan

20
3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan, Kırklareli Merkez, Pınar Mahallesi düzenleme alanı İmar Uygulaması işi ile ilgili 1691 ve 1692 adalarda uygulama tekrar yapılmış olup, "PARSELASYON PAFTALARI ve DAĞITIM CETVELLERİ" ve belgeler İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 22.03.2012 tarihinden itibaren (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi esasları gereğince İlgililere ilanen duyurulur.
Cavit ÇAGLAYAN 
Belediye Başkanı
SAYI:143                                                 (B.İ.B.)                                 11.04.2012-20.04.2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here