KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

17
1. Mülkiyeti Belediyemize ait 316 Ada 4 Parselde bulunan Bademlik Mahallesi İnönü Bulvarı Süpürgeciler Sitesi (15-16) Kapı No’lu ikili dükkan 3 yıl müddetle şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi gereğince kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2. Mülkiyeti Belediyemize ait 316 ada 4 parselde bulunan Bademlik Mahallesi İnönü Bulvarı Süpürgeciler Sitesi (15-16) No’lu ikili dükkanın aylık muhammen kira bedeli 450,00.-TL olup 3 yıllık muhammen kira bedeli üzerinden %3 geçici teminatı 486,00-TL’dir. 
3. Bahse konu kiralama İhalesi 18/06/2012 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00’ten itibaren B. Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4. İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmayacaktır. Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır.
5. Şartname her gün mesai saatleri içinde Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Sicil-Kayıt-Kontrol Servisi’nden ücretsiz temin edilebilir.
 6. İhaleye katılacaklar ihale günü saat 14.30’dan önce B. Mali Hizmetler Müdürlüğü Sicil-Kayıt-Kontrol Servisi’ne ihale evraklarını teslim ederek ihale günü ve saatinde B. Encümeninde hazır bulunmaları duyurulur.22/05/2012
 Cavit ÇAĞLAYAN
BELEDİYE BAŞKANI
SAYI:229                                                 (B.İ.B.)                                 04.06.2012- 11.06.2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here