Kırklareli, baz istasyonu istemiyor

11
Tüketici Hakları Derneği Kırklareli Şube Başkanı Hüseyin Kahraman, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, Yönetmeliğin geçici 1.maddesi uyarınca bugüne kadar kurulan Baz İstasyonları’na verilen sertifikaların geçersiz olduğuna, kurulan istasyonların hukuka aykırı şekilde kurulduğuna karar verilmesine rağmen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun çevre ve halk sağlığını hiçe saydığını belirtti. Kahraman ayrıca, Kırklareli’nde de kurulan ve kurulması planlanan baz istasyonlarının istenmediğini vurgulayarak, Kırklareli halkının bu konuda hassas olduğunun altını çizdi.


HABER MERKEZİ
 
Kahraman, gazetemize yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
“Bilindiği gibi, Tüketici Hakları Derneği ve Çevre Mühendisleri Odası tarafından açılan davada Baz İstasyonları Yönetmeliği’nin (Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik) ve buna dayalı işlemin yürütmesinin durdurulmasına Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun tarafından 30.09.2010 tarihinde oybirliği ile karar verilmişti.
Ancak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun THD’ne verdiği cevapta, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yürütmeyi durdurma kararını uygulamayacağını belirtmiştir. Gerekçe olarak; haberleşme hürriyetinin ihlal edileceğini, akla, hayale gelmeyecek zararların oluşacağını, can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşeceğini belirtmiştir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, Yönetmeliğin geçici 1.maddesi uyarınca bugüne kadar kurulan baz istasyonlarına verilen sertifikaların geçersiz olduğuna, kurulan istasyonların hukuka aykırı şekilde kurulduğuna karar verilmesine rağmen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çevre ve halk sağlığını hiçe saymaktadır.
Böylece, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, çevre ve halk sağlığını, tüketicilerin bilgilenme hakkını firmaların ticari sırlarına ve çıkarlarına feda etmektedir.
* İptal edilen söz konusu yönetmelikten önce durum neydi?
Özetle; elektromanyetik alan şiddeti ve güç akı limit değerleri, güvenlik mesafesi farklılıklar ile okul, cami, kışla, hastane vb. yerlere baz istasyonunun kurulması kesinlikle yasak. Bu gerekçe ve kamuoyu tepkilerini dikkate alarak tesisine izin veren yetkili merciler, ilimizde olduğu gibi birçok ilin ‘Mahalli Çevre Kurulu’ kararları doğrultusunda, yerleşim yerlerinde baz istasyonlarının kurulumuna izin verilmemiştir.
Bu durum, ilimizde yaşanmış olan örnek bir dava ile de teyit ve tescil edilmiştir.
Kırklareli Karakaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 56 numaralı iki katlı binanın çatısına kurulmuş olan Baz İstasyonu’nun kaldırılma talebi ile THD Kırklareli Şube Başkanı ve TMMOB Kırklareli İKK Sekreteri sorumluluğum gereği, 19.07.2005 tarihinde Kırklareli Asliye (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) Hukuk Mahkemesi’nde dava açtım. Mahkeme tarafından yapılan/yaptırılan (bu konuda birçok örnek dava, Yargıtay ilamları vb. belgelere karşın) araştırmalar-keşifler-duruşmalar vb. çalışmalardan sonra, söz konusu baz istasyonunun kaldırılmasına 27.10.2009 tarihinde yapılan son duruşmada karar verildi. Bu karara yapılan itiraz üzerine, 05.05.2010 tarihinde Yargıtay 4.Hukuk dairesi tarafından karar onaylanarak kesinleşmiş oldu.
Bu örnek olayın en çarpıcı ve düşündürücü yanı; insan ve çevre sağlığını tehdit eden bir tesisin üç-beş günde kurulabilmesine karşın, üç-beş yılda ancak söktürülebilmiş olmasıdır.
Bugünlerde de benzer bir durum söz konusudur. Yine, ilimiz merkezinde bulunan Karaumur Caddesi Coştur İş Merkezi çatısına kurulmakta olan Baz İstasyonları’na karşı bölge esnafı ve sakinlerince bir imza kampanyası açılmıştır. Şubemize başvurarak derneğimizden yardım talep eden tüketicilerimizin bu anayasal talebi, hukuksal ve idari açıdan sorumlu ve yetkili makamlara iletilmiştir. Umarız ve dileriz ki, yukarıda sözünü ettiğimiz örnek davaya benzemez ve bölge halkımızın haklı talebine duyarsız kalınmaz.
Halkımıza, tüm tüketicilere ve kamuoyuna derneğimizin bu ve benzeri girişimlerine destek vermeleri ve çevrede gelişi güzel kurulan Baz İstasyonları’nın söktürülmesi için o yörede yaşayan tüketicilerin derneğimizden destek istemeleri çağrısında bulunuyoruz.” (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here