Kırklareli Baro Başkanı Av. Harun Saygılı: “Adliye binamız ihtiyaçlara cevap veremiyor”

18
“5 Nisan Avukatlar Günü” dolayısıyla Kırklareli Vilayet Meydanı’nda saat 14.00’te düzenlenen törende Kırklareli Baro Başkanı Av. Harun Saygılı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.
HABER MERKEZİ
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kırklareli Baro Başkanı Av. Harun Saygılı, Afyon Barosu Avukatları’ndan Av. Hüseyin Burhan Hayran’ın öldürülmesi sonucu bu yıl Avukatlar Günü’nü buruk kutladıklarını söyledi.
Zor bir mesleği icra ettiklerini anlatan Saygılı yaptığı konuşmasında şunları söyledi;
“Ünlü bir düşünürün sarsıcı anlatımı ile " İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır" Adil olmak ise en basit ifadesi ile haksızın elinden, hak etmediğini alıp hakkı olana teslim etmektir. İşte bizler bu manada, iyi olmaktan çok daha zor olan kutsal bir değerin mücadelesini veren kişileriz.
Adaletin tesisinde mesleğimizin önemi tartışmasıdır. Her zaman ifade ettiğim üzere Avukat kaba kuvvetin yerine adaleti koyan, ırk, renk, din, dil, sınıf ve cinsiyet ayırımı yapmadan  insanlığın eşitliği için çalışan, başkasının hakkına ve hürriyetine saygılı davranmayı ilke edinen, astı olmadığı gibi, hiçbir zaman hiyerarşik bir üst de tanımayan, en kıdemlisi ile en kıdemsizi arasına fark koymayan onurlu bir meslek mensubudur.
Ne var ki bu güzel mesleğimizin sorunları her geçen gün biraz daha artmakta, haksız uygulamalar ve düzenlemelerle işlev alanı gittikçe daraltılmakta, birçok meslektaşımız, avukatlık mesleğinin özüne aykırılık teşkil eden engellerden ve saldırılardan ötürü görevlerini etkin ve verimli bir şekilde ifa edememektedir.
Bu engellerin ortadan kalkması, mesleğimizin sağlıklı bir hukuki alt yapıya" kavuşturulması konusunda başlatılan bir takım çalışmalar olduğunu duymak bizleri memnun etmekle birlikte, bunların bir an önce sonuçlandırılması, özellikle avukatlık kanunun aksayan ve eskiyen yönleri/ile yeniden  ele alınması, güncel ihtiyaçları karşılayacak bir seviyeye getirilmesi, böylelikle kronikleşen mesleki sorunlarımıza çözüm üretilmesi, en önemli dileğimizdir.
Aksi takdirde, yüce Atatürk ün önderliğinde kurulan cumhuriyetimizin, gerçek
anlamıyla demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmasından, savunma hakkının Özgürce kullanılmasından ve adaletin tecellisinde söz edilmeyeceğini ısrarla ifade ediyor ve bu düşüncemizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
Artık savunmaya hak ettiği önem verilir, iddia-savunma ve yargı üçgeninde, eşitlik ve denge adil bir şekilde tesis edilir, hukuk her türlü değerin üstünde tutulur, adil, etkin ve hızlı bir yargılama için gerekli önlemler ivedilikle alınır.
* “Kırklareli Adliyesi yetersiz”
Bu arada ilimiz özellinde, adliye teşkilatının ciddi bir fiziki mekan sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirtmek istiyorum. Gerek merkez ilçemizde gerek diğer ilçelerimizdeki adliye binalarının yeterli kapasitede olmadığı açıktır. Bu ihtiyaç özellikle merkez ilçe adliyemiz bakımından had safhadadır. Okul olarak planlanan bir binanın dönüştürülmesiyle hizmete açılan adliye binamız, günümüz ihtiyacını asgari düzeyde dahi karşılamaktan uzaktır. Son derece kısıtlı çalışma mekanları, yetersiz duruşma salonları mesleğimiz ve adalete erişim bakımından ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Bu itibarla yetkilileri, İlimiz adliyesinin fiziki mekan sorununa, diğer bir ifade ile yeni bir adliye binası ihtiyacına duyarlılıkla yaklaşmaya ve ivedi çözüm bulmaya davet ediyorum.
Unutulmamalıdır ki en yıkıcı, en öldürücü yara haksızlık yarasıdır. Bunun tedavisi ise ancak evrenin ruhu olan adalet ile mümkündür. Ne var ki fiziki mekan sorunları ile boğuşan bir adliyenin adaletin tecellisinde çekeceği sıkıntıları takdirlerinize arz ediyorum.” (u.e.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here