“Kentini hiçe sayanları, halk da hiçe sayacaktır”

9
Tekirdağ’ın Çorlu Kent Konseyi Çorlu’da yapılmak istenen “Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi” ile ilgili olarak yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:
HABER MERKEZİ
“Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Karatepe Mevkiinde yapılması istenen Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi‘ne ilişkin; 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nce 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevleri kapsamında bulunan 7(k) maddesi uyarınca 17 Şubat 2012 tarihinde onaylanmıştır.
 Bu onaylama ile; Söz konusu tesisin kurulması ile oluşacak risklere karşı, başta; plan yapma işinin asıl sahipleri olan şehir plancısı, mimar ve mühendis odaları olmak üzere; baro, tabip odası ve çevre mücadelesine gönül vermiş sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelindi.
Uygulamaya koyulan planın oluşturacağı riskleri göz önüne almadan yapılan bu Onay sonrasında halkımızı nelerin bekleyeceğinin bilinci ile Çorlu Kent Konseyi olarak; itirazımızı, yasal süresinde ve ilgili yerlere yaptık. Söz konusu tesis için yapılan 1/5000 plan değişikliğinin onayı; kesinleşmemesine rağmen işletmenin, tesisin yapımı işine girişmiş olduğu görülmektedir. Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi, her belediyenin gereksinimi olan, yapılması gereken bir tesistir. 
Ama; yapılması planlanan yer verimli tarım alanının ortasında olması ve yerleşim alanlarına yakınlığı nedeni ile bu tesis için uygun bir yer değildir. Yapılması planlanan kapasite bölgenin katı atık kapasitesinin çok çok üzerinde olması, belirtilen miktara ulaşılabilmesi için çok geniş bir coğrafyadan katı atık toplanması zorunluluğu oluşturan bir büyüklüktedir.
Çorlu, planlanan tesis faaliyete geçip ekonomik bir doluluk kapasitesine ulaştığında Trakya’yı Balkan’lardan Ortadoğu’ya kadar olan bölgede Atık Sektörünün odağı ve çöpgazına dayalı enerji üretim endüstrilerin zirvesi haline getirecektir.
 Çöp gazı, “Yenilenebilir” değildir. Geri dönüşümün ekolojik faydası tartışılamaz ama enerji üretimi için çöpten elde edilecek karbon türevlerini yakmak demek: karbon bazlı elektrik santrali demektir.
Böylesi büyük bir Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi, yakın gelecekte; nüfus ve ekonomi olarak patlama göstermesi planlanan bir kenti olma söylemleri ile uyuşmamaktadır.  
Ya, bu söylemle “Taban tabana zıt bir planlama yapıldığını” ya da, “Yapılan planlar ile uygulamanın örtüşmediğini” göstermektedir.
Trakya’nın üzerinde iltihaplı dev yara gibi duran Ergene Nehri’nin mevcut kirliliği temizlense bile; bu sefer de 10-12 yıl içerisinde, Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’nin ortaya çıkaracağı dev bir çıban ile karşı karşıya kalacağız. Hava yoluyla iletilen zehirler suyoluyla geçenlere göre çok daha etkilidir.
Bu tesisin bacalarından ve depolanmak için bekletilen ya da depolanan çöplerden gelen pis koku ve zehirli sızıntılar çok daha ölümcül bir risk oluşturacaktır. Tesisin planlanan kapasitesi göz önüne alındığında hizmet alanındaki yerleşim yerleri ve sanayi kuruluşlarından yüklenen atıkların getirilmesi binlerce kamyonluk bir trafik riski oluşturacaktır.
Böylesine büyük bir bertaraf tesisi kurulması ile birlikte; ikincil işletmelerin (geri dönüşüm depoları, kamyon garajları, aracı kuruluşların işletmeleri gibi ) kuruluşlar, tesise yakın noktalarda faaliyet göstermeye başlaması; tümüyle tarım alanları ile kaplı bir bölge olduğu göz önüne alındığında; potansiyel ölümcül sonuçlar göz ardı edilemez. Büyük bir plan hatası yapılmaktadır. Yapılan planlama hatasından dönülmelidir.
Yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı; yapılmak istenen tesisin; planlanan yerde ve kapasitede olmasının hata olacağı kanaatindeyiz. Yetkilileri Anayasanın 56. maddesi “herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” amir hükmünü halk lehine yorumlayarak göreve davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki; kentini hiçe sayanları, halk da hiçe sayacaktır.” (s)
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.