Keçeci; “Çiftçi Kayıt Formları muhtarlıklarda”

17
Çiftçi Kayıt Formları’nın her yıl olduğu gibi 2014 yılı için de faaliyetine devam eden üreticiler tarafından doldurulacağını belirten Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hakan Keçeci yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

HABER MERKEZİ
Çiftçi Kayıt Formları’nın her yıl olduğu gibi 2014 yılı için de faaliyetine devam eden üreticiler tarafından doldurulacağını belirten Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hakan Keçeci yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
“2014 yılı bilgileri 2013 yılı ÇKS kayıtları formuna göre doldurulacaktır.2014 üretim sezonu çiftçi kayıt formları İl Müdürlüğünce bastırılarak muhtarlıklar aracılığı ile üreticilere ulaştırılacaktır. 2014 üretim sezonu arazi bilgilerinde değişiklik yok ise sadece üretim bilgileri beyan edilecektir. İlave edilecek araziler için yeniden form düzenlenecektir. Sertifikalı Tohumluk Desteği’nden yararlanmak için dosya beyan eden üreticiler dosyalarında diğer araziler için üretim beyanında bulunmuşlar ise tekrardan dosya vermelerine gerek yoktur. Sadece 2014 yılı için Çiftçi Belgesi getirmeleri yeterli olacaktır. Sertifikalı tohum desteği için sadece tohum ektikleri arazileri beyan eden üreticiler diğer arazileri için yeniden dosya düzenleyeceklerdir. Mükerrer dosya olmaması için bu üreticiler dosyalarını teslim ederken sertifikalı tohum kullanımı dosyası teslim ettiğini de beyan edeceklerdir. 2014 yılı üretim sezonuna ilişkin yapılacak olan her türlü tarımsal desteklemelerden yararlanabilmesi için mutlaka ÇKS Kaydı yaptırmak zorundadırlar. Süresi içerisinde ÇKS kayıtları yaptırmayan üreticiler hiçbir destekten yararlanamayacaklardır.
Çiftçi Kayıt Formu’nda bulunması gereken belgeler:
– Dilekçe
– Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından 2014 üretim sezonu için)
– Üretici bilgilerini ve arazi bilgilerini belirtilen formlar. (bu formlar eksiksiz ve imzalı olacaktır.)
– İşlenen arazi kiralık ise kira sözleşmesi olacaktır. Kira sözleşmesi üretim sezonunu kapsaması gerekmektedir. Süresi sona eren için araziler için kullanım devam ediyorsa yeniden kira sözleşmesi hazırlanacaktır. Kira sözleşmelerinde bir kişiden kiralanan miktar 100 dekarı aşmıyorsa muhtarlık tarafından imzalanacaktır. Örneğin araziyi kiralayan kişi toplamda 100 dekar üzerinde kiralama yapabilir. Bu durumda bir kişiden kiraladığı arazi toplam 100 dekarın altında ise muhtarlık tarafından onay yeterlidir. Ancak bir kişiden kiralanan arazi 100 dekar ve üzerinde ise o zaman noter sözleşmesi gerekmektedir. Kira sözleşmelerinde kiraya veren ve kiralayanların mutlaka kimlik bilgileri ve imzaları bulunmalı, Onaylayan muhtar imzaları ve karar defteri tarih ve sayısı mutlaka olmalıdır.
– İşlenen arazi hisseli ve beyan ede üretici de söz konusu arazide hissedar ise Muvafaktaneme-1 Belgesi düzenlenecektir. Eğer hisseler verasete iştirak ise bu arazi ancak bir kişi tarafından ve tüm hissedarların imzası ile kullanılabilir. Verasete iştirakli arazilerde hissedarların tamamının sağ olması gerekmektedir. Hisseleri belli olan arazilerde muvafakat veren hissedarların hisseleri kullanılabilir. Verasete iştirakli arazilerde hissedarlardan biri veya birkaçının vefat etmesi halinde o arazi kullanılmayacaktır. Daha önce Muavafakat-1 Belgesi düzenlenmiş ve süresi hala devam etse de bu arada hissedarlar ve hisse oranlarında değişiklik var ise söz konusu belge yeniden düzenlenecektir. Araziyi işleyen üretici hissedarlara ulaşmada sıkıntı yaşıyor muavafakatlarını alamıyor ise noterden tek taraflı taahhütname ile bu arazileri kullanabilir. Koşullar muavafak-1 belgesindeki gibidir.
– İşlenen arazi anne, baba, eş ya da çocuklara ait ise Muvafakatname-2 Belgesi düzenlenir.
– Beyan edilen arazilerin 2014 Yılı ÇKS Kaydı yapılırken tapu bilgileri esas alındığından önceki yıllarda kaydı yapılan arazilerde ada parsel bilgilerinde hata olabilmekte, bu da tapu bilgileri esas alındığında karışıklıklara neden olmaktadır. Bu nedenle arazi beyanlarını yaparken tapu bilgilerinin doğru olduğu mutlaka kontrol edilmelidir.
– Arazi kaydı yapılırken tapu bilgileri, arazi sahibinin T.C. Kimlik No. ve kullanıcı T.C. Kimlik Numaraları mutlaka doğru beyan edilmelidir. Ayrıca zaman zaman arazi kayıtları yapılırken Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin hatalı ya da eksik kaydedildikleri görülmektedir. Üreticiler mağdur olmamaları açısından tapu bilgilerinin sistemden zamanında düzeltilmesi için gereken hassasiyet gösterilmelidir.
– Üreticiler tarafından hazırlanan dosyalar İl Müdürlüğümüzde imza karşılığında teslim alınacaktır. Üreticiler dosyalarını teslim sırasında mutlaka imza karşılığında teslim etmelerine dikkat etmelidirler. Dosyalarını imza karşılığında teslim etmeyen üreticiler herhangi bir hak kaybında sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here