“Kazanılmış haklar bir bir kaybediliyor”

11
Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikası Konfederasyonu (BASK) Kırklareli İl Temsilcisi Rıdvan Demirel Tam Gün Yasası ile kazanılan hakların birer birer kaybedildiğini belirterek şunları kaydetti:


HABER MERKEZİ

“Anayasa Mahkemesi, verdiği kararla Tam Gün Yasası’nın bazı bölümlerini iptal etmiştir. Bu konuyla ilgili  BASK olarak Tam Gün Yasası’nın çıktığı günden bu güne özellikle hekim dışı sağlık personelinin mağdur edildiğini öne sürerek yaptığımız mücadelede sadece hekimlerin sigorta kapsamına alınmaması döner sermaye katsayılarının arttırılmaması, röntgen teknisyenlerinin fazla çalıştırılması gibi konularda mağduriyetlerin yaşandığını dile getirerek anayasa mahkemesine gidilmesi için Anamuhalefet partisi CHP ile görüşmeler yapmıştık. Esir edilmiş siyasi ve ideolojik sendikalar bu konuda her hangi bir çalışma yapmaz iken Anayasa Mahkemesi, görüş sormak için Türk Tabipler Birliği’ni, YÖK’ü, Sağlık Bakanlığı’nı çağırmış ama söz de kamu çalışanlarını temsil ettiklerini iddia eden sarı sendikalar hiçbir çalışma içerisine girmemişlerdir. Anayasa Mahkemesi de verilen bilgiler doğrultusunda bazı maddelere iptal kararı vermiştir.
Yasaya göre üniversitede görevli öğretim üyeleri muayenehane açabileceklerdir. Karar, vatandaşların önceden yaşadığı sıkıntılara geri dönüş sağlamıştır. Yasa da döner sermayede çalışanların lehine yapılan bir takım değişikliklerde iptal edilmiştir. Mesai dışı çalışmaya döner sermaye getirilmesi, Genel idari hizmetlerde görev yapan sözleşmeli çalışanlara döner sermaye verilmesi ve ruh sağlığı, enfeksiyon, organ ve doku nakli, birimlerinde döner sermaye ödemelerinin riskli birimler katsayısından yapılması iptal edilmiştir.
Ayrıca mahkeme radyoloji çalışanlarının mesai saatlerini haftalık  5 saatten 7 saate çıkaran hükmü Anayasa’ya aykırı bulmamıştır. Bu hüküm iptal edilmemiştir. Danıştay’ın bu konuda daha önce de verdiği iptal kararı olmasına rağmen bu hükmü iptal etmemiş, radyoloji çalışanlarının mağdur olmasına onay vermiştir. Bu noktada bakıldığında çalışanların mahkeme kararıyla mağduriyetleri giderilmemiş, bazı kazanımlar kaybedilmiştir.
Bu kadar ihmal edilen kamu çalışanlarına sesleniyoruz, siyasi ve ideolojik sendikalar; “Şu kadar üyemiz var, yaz aylarında da üyelerimize tatil kampanyaları düzenliyoruz” diyerek Kamu Çalışanlarının gözünü boyamakta ve oyalamaktadırlar. Bu gerçekler karşısında artık kimin çalışıp çalışmadığı konusunda kamu çalışanları acilen bir karar vererek tercihlerini yapıp emek konusunda hak arayan kısa adı BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) olan sendikamızı tercih etmeli ve hak kayıplarına artık dur denmelidir.” (s) 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.