Kayalı Baraj’ı sulamasından Kayalı Köyü çiftçileri nezaman faydalanacak?

19
CHP Kırklareli Milletevkili Av.Turgut Dibek, Kırklareli Kayalıköy Barajı ile ilgili olarak Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından cevaplandırılması ile TBMM’ye bir soru önergesi vermişti. 
HABER MERKEZİ
CHP Kırklareli Milletevkili Av.Turgut Dibek, Kırklareli Kayalıköy Barajı ile ilgili olarak Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından cevaplandırılması ile TBMM’ye bir soru önergesi vermişti .    
Dibek verdiği soru önergesinde şunlara değinmişti: 
-Kırklareli Kayalıköy Barajı 1986 yılında işletmeye açılmıştır. Barajın toplam depolama hacmi 150 milyon m3 olup 135 bin dekar net sulama sahasına sahiptir. Kırklareli’nin 11 köyünün, Edirne’nin 3 köyünün arazisi sulama sahasında kalmaktadır. Kayalıköy sulama sahasının büyük bölümü KANALET sulaması olarak inşa edilmiştir. Sulama sahası engebeli olduğundan vatandaş kanalet sulamasından yararlanamamaktadır. 24 yıldır ortalama barajın sulama oranı yüzde 30’u geçmemiştir. Bu nedenle 9 bin 500 hektar alan sulanamamış, sadece 4 bin hektar alan sulanabilmiştir. Baraj da her yıl yeterince su bulunmakta, hatta barajdan Ergene nehrine su aktarılmaktadır. 1998 yılında Baraj sulama tesisleri Sulama Kooperatifine devredilmiştir. Diğer taraftan, 1999 yılında kısmen işletmeye açılan ve 114 milyon m3 su depolayan Kırklareli Barajının büyük bölümü kanalet sistemi ile sulanacak şekilde yapılmıştır. 13 bin 600 hektar sulama sahasının büyük bölümü sulanamamaktadır. Arazinin engebeli ve eğimli olması kanalet sulamasına uygun olmadığından; çiftçi, sulamayı pahalı ve zahmetli olmasından dolayı tercih etmemektedir. Baraj da her yıl yeterince su bulunmakta, hatta barajdan Ergene nehrine su aktarılmaktadır.
Buna göre,
1-   Kayalıköy ve Kırklareli Barajlarının sulama sisteminin borulu yağmurlama şebekesine dönüştürülerek daha az su tüketilecek ve daha ucuz sulama yapılacak bir sisteme geçilmesi düşünülmekte midir?
2-   Bakanlığınızca yoğun su kaybı yaşanan ilkel sistemin terk edilip, borulu yağmurlama şebeke sistemine geçilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?
3-   Kayalıköy ve Kırklareli Barajlarında çok düşük olan sulama oranının arttırılması için ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Sulama sahasındaki arazilerin sulanamama kayıplarından hangi kurum ve kuruluşlar sorumludur?
4-   Kayalıköy ve Kırklareli Barajları göl sahaları balıkçılık için çok elverişli olduğu halde neden bu konuda teşvik edici önlemler alınmamaktadır?
Kırklareli Cumhuriyet Halkpartisi  milletvekili Turgut Dibek’in verdiği 7/25659 esasnumaralı yazılı soru önergesi hakkında Orman ve Su İşleri Bakanlığının cevabı ise şu şekilde olmuştur:   
CEVAP 1-3. Kayalıköy ve Kırklareli sulama tesislerinin ana kanalları klâsik, yedek ve tersiyerleri kanalet olarak inşa edilmiştir. Rehabilitasyon Projesi kapsamında; Kayalıköy sulaması gerekli kriterleri sağlayarak devir alan kuruluşça (sulama kooperatifi) rehabilitasyon programı çerçevesinde sulamanın basınçlı borulu şebeke sistemine dönüştürülmesi talep edilmiş ve “Kayalıköy Sulaması Rehabilitasyonu Proje Yapımı” işi 2013 Yılı Yatırım Programına alınarak ihale aşamasına getirilmiştir. Kırklareli sulaması 2007 yılında 11 943 ha olarak işletmeye açılmıştır. Bu sebeple, sulama tesislerinin henüz yeni olması ve tesislerin işletme bakım hizmetleri ile yönetim sorumluluğunu devralan sulama kooperatifinin rehabilitasyon talebinin olmaması sebebi ile sulama tesislerinin basınçlı borulu sisteme dönüştürülmesi henüz mümkün görülmemektedir.  Son yıllarda yapılan tüm sulama tesisi projeleri basınçlı sistemle çalışan borulu şebekeler olarak planlanmakta ve inşa edilmektedir.
CEVAP 4. Kayalıköy Barajından Edirne İline, Kırklareli Barajından Kırklareli İline içme ve kullanma suyu verildiğinden, söz konusu barajlarda su ürünleri yetiştiriciliği ile su ürünleri avlanma hakkının kiraya verilmesi “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” nce uygun görülmemektedir” denildi .
                                                                                                                              Serkan Koçtürk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here