Kavaklı Beldesi’nin ‘Geçmişten Bugünü’

17
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezunu Eski Tarih
Öğretmeni Mustafa Taşkıran Kırklareli merkez ilçeye bağlı Kavaklı
Beldesi’nin tarihini anlattı.

HABER MERKEZİ

Taşkıran Kırklareli merkez ilçeye bağlı Kavaklı Beldesi’nin 1968 yılında Belediye olduğunu, ne zaman kurulduğuna ilişkin kesin bir bilgi olmamakla birlikte, geçmişte Kavaklı Bölgesi’nde Bulgarların oturdukları bilindiğini belirtti.
Taşkıran Kavaklı Beldesi’nin geçmişi ile ilgili şunları kaydetti;
“Tarihçiler kasabanın eski bir yerleşim merkezi olduğunu,1778 yılında Asilbeyli Çiftliği içinde yer aldığını, Padişah mülküne dâhil olduğunu ortaya koymaktadır. Korunun Emlak-ı Şahane Korusu olması da bunun göstermektedir. Ancak ne var ki bu koru 1989 yılında Vali Kenan Güven’in yanlış bir uygulaması sonucu Göçmen Misafirhane alanı olmuş, tarihi ve doğal kimliğini büyük ölçüde yitirmiştir.
Kavaklı’nın ilk sakinleri bağcılık, hayvancık ve çiftçilikle geçiniyorlardı. Fetih dönemi’nde Ulufe Dağıtım Merkezi Değirmencik’e (Lefeci) komşu olması Kavaklı’yı da itibarlı ve hareketli hale getirmiştir. Babaeski-Kırklareli karayolunun kasabanın içinden geçmesi (1971’den sonra 1 km kasabanın yukarısına kaydırılmıştır.) ve Balkan Savaşından önce Demiryolunun köye yakın bir yerden geçirilmesi Kavaklı’ya bir hareketlilik, merkezle temasta rahatlık getirmiştir. Balkan Savaşı’nda Kavaklı Demiryolu’nda meydana gelen iki trenin çarpışması büyük bir facia olarak tarihe geçmiştir. Kırklareli Muharebelerini etkileyen bir olay olarak yer almıştır.
Kavaklı halkı Balkanlardan çeşitli zamanlarda gelen göçmenlerden oluşmuştur. Halkın büyük çoğunluğu 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93’Harbi) ve daha sonra Balkan Bozgunu sıralarında buraya gelip yerleşmişlerdir. Ancak bundan sonraki yıllarda da Kavaklı’ya iskân hareketi yine devam etmiştir. Makedonya’dan, Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan gelenler olmuştur. En son göçmen yerleştirmesi 1989’da meydana gelmiş ve Kavaklı’ya iskân edilenler yeni bir mahalle meydana getirmişlerdir.
1950’li yıllardan itibaren Kavaklı’dan dışarıya önemli bir göç hareketi başlamış olup bunların daha çoğu İstanbul’a giderken, bir kısmı da Almanya’ya gitmişlerdir. Fakat ilerleyen zaman içerisinde göç edenlerin, özellikle Almanya’ya gidenlerin Kavaklı’ya yatırımları başlamıştır.
İstanbul’a göç etmiş olanlardan sonra dönenler olmuştur. Bütün bunlar Kavaklı Kasabasında yeni bir oluşuma ve yapılanmaya imkân vermiştir. Eski evlerin yerini yeni konutlar alınırken, geleneksel ticaret ve esnaflıkta da değişmeler olmuştur. 1968’de Belediyenin kurulması Kavaklı’da kurumlaşmaya, işbölümüne ve imar hareketlerine önemli katkıları olmuştur. Esnaf kesimi oluşurken, işçi ve memur kesimi ortaya çıkmıştır. Kavaklı halkının büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. 80’li yıllarda Kavaklı’da İpek Halı Dokumacılığı yeni bir işçi kesimi yaratırken aynı zamanda dokuma sanayinin altyapısını da meydana getirmiştir. Belediye sınırları içerisinde bulunan Yem Sanayi, Tarım Alet ve Makineleri, Toprak Araştırma Kurumu, Kavaklı Kasabasının sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel olarak büyümesine, nüfusun artmasına neden olmuştur. Belediyecilikte ilk adımı, İlk Belediye Başkanı Mehmet İn atmıştır. Habil Koşdemir ise Belediyeye ve Kavaklı Kasabası’na modern bir hava ve görünüm getirmiştir. Emlak-ı Şahane Korusu’nun sürekli Göçmen Misafirhanesi haline getirilmesi burasının bir Piknik ve Turistik yer olma sansını yok etmekle kalmamış, Belediye Başkanı Habil Koşdemir’in başlattığı geleneksel Kavaklı Yağlı Güreş Şenlikleri’ni durdurmuştur.
90’lı yıllarda barajların su tutulmasını ve tarımsal alanlardaki sulama kanallarının altyapısının bitirilmesiyle birlikte, bölgede en geniş araziye sahip (96 bin dönüm) Kavaklı’da tarımsal ürün çeşitliliği ve verimliliğin artmasına neden olmuştur. Bu da beraberinde tarımda modern makinelerin katkısı, toprak analizi, tohum ve gübrenin bilinçli kullanımı bir kesimin sermaye birikimini gündeme getirirken, bir kesim için (toprağı az ve sulamaya elverişli olmayan) tarım temel geçim kaynağı olmaktan çıkmaya başlamıştır. Gelişmelere paralel olarak ki bunlardan en önemlileri olan Kırklareli’ni Bulgaristan’a bağlayan sınır kapısı yolunun duble yol olması, bölgemize yatırımların artmasına plansız şekilde tarım arazilerinin niteliğini değiştirerek, Bacalı Sanayi Tesisleri (Organize Sanayi Bölgesi standartları olan) beldemizde, yeni iş olanakları yaratırken diğer yandan tesislerin arıtma sistemlerinin olmayışı veya düşük kapasitede çalışması, ekolojik dengenin bozulması, su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Beldemiz son yıllarda Bulgaristan yolunun iyileştirilmesi, sulu tarımın gelişmesi, plansızda olsa sanayinin bölgeye ilgisi, Kavaklı Beldesinde toprakların 1996’lardan itibaren hızlı bir şekilde el değiştirmesine neden olmuştur. Kavaklı Tarihi nasıl ki bölge tarihinden hatta Rumeli-Anadolu tarihinden bağımsız düşünülemezse, Bölgemizdeki gelişmeler de doğrudan beldemizi etkilemektedir. Sermayenin bölgemize ilgisinin nedenlerinden bir de Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması, gelişmesi, Kırklareli Üniversitesi’nin kurulup, kurumsallaşma çabalarıdır. Son yıllar içerisinde hayvancılın geliştirilmesi için Trakya’nın öncelikli uygulama alanı seçilmesi, meyvecilik, bağcılık, arıcılık gibi alanlarda da desteklerin arttırılması buna paralel olarak Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli Üniversitesi’nin katkılarıyla bu alanlarda uygulamalı olarak bilgi ve birikimlerin aktarılması, sürekli olarak ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmesi verimliliğin arttırılması açısından bölgemiz girişimcilerine ve bölgemize ekonomik olarak katkı sağlanmasına olanak sağlayacaktır.
Kavaklı kasabası, son yıllarda Kırklareli Üniversitesi’ne bağlı üç fakültesinin eski Tarım Aletleri Fabrikası’nı Özel İdareden kiralanması, öğretime açılmasıyla beldemizde öğrenci ve öğretim görevlilerinin barınma, ulaşım, yiyecek-içecek ihtiyaçlarının karşılanması bölgemize hareketlilik ve ekonomiye katkılar sağlamaktadır. Kavaklı Beldesi her geçen gün gelişmekte, eğitimi, kültürü, sanayi ve hizmet sektörüyle yapılaşması ile modern bir hale gelmektedir. Bu gelişmeye paralel olarak nüfus artışı ve buna uygun altyapı hizmetlerinin uzun vadeli plana bağlanmasında belediyelere önemli sorumluluklar yüklemektedir.
Sonuç olarak Kavaklı Beldesi, bulunduğu coğrafi-stratejik konum itibariyle bölgede modern şehircilik için önemli ve örnek merkezlerden biri olmaya adaydır. Önümüzdeki yıllarda bu konunun öneminin bilincinde modern şehir plancılığını azami düzeyde kavrayabilecek gerekli formasyona sahip, öngörüsü olan yerel yöneticilere elzemle ihtiyaç duyacaktır”.(ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here