“Katı Atık Toplama Ücreti Emlak/Çevre Temizlik Vergisi ile birlikte tahsil edilecek”

28
Kırklareli’nin Pınarhisar Belediyesi tarafından 01 Ocak  2012 yılından itibaren Su Faturaları’na yansıtılarak
HABER MERKEZİ 
Kırklareli’nin Pınarhisar Belediyesi tarafından 01 Ocak  2012 yılından itibaren Su Faturaları’na yansıtılarak ve Su Abonesi olmayan mükelleflerden de Katı Atık Toplama Ücreti’nin Emlak/Çevre Temizlik Vergisi ile birlikte tahsil edileceği belirtilerek şunlar kaydedildi:
“Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 27 Ekim 2010 tarihli ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede  yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu  Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in amir hükümleri ile; Atıksu ve Evsel Katı Atık   toplama bedellerinin tam maliyet hesabına göre vatandaşlardan toplanması  2011 Yılı Kasım ayından itibaren uygulanması zorunlu kılınmış, Belediye Meclisimizin 13.12.2011 tarih ve 61 Sayılı Kararı ile  Atıksu ve Evsel Katı Atık toplama ücretleri, Yönetmelikte öngörülen 13., 18., 20., 21. ve 22. maddelerine istinaden 01 Ocak  2012 yılından itibaren Su Faturaları’na yansıtılarak ve Su Abonesi olmayan mükelleflerden de Katı Atık Toplama Ücreti’nin Emlak/Çevre Temizlik Vergisi ile birlikte tahsil edilecek.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.