Karanfiler; “Öğretmen olacakların önündeki engelleri kaldırttık”

39
* Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kırklareli İl Başkanı Selahattin Karanfiler Öğretmenlik Yaş Sınırı hakkında açıklamalarda bulundu.
* Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kırklareli İl Başkanı Selahattin Karanfiler Öğretmenlik Yaş Sınırı hakkında açıklamalarda bulundu.
HABER MERKEZİ
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kırklareli İl Başkanı Selahattin Karanfiler yaptığı açıklamasında Eğitim-Bir-Sen olarak yaptıkları çalışmalar ve ısrarlı takipleri sonucunda öğretmen olacaklar için bir engelin daha kaldırılmasını sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:
“Emekli yaşının yükseltilmesi,28 Şubat mağdurlarının varlığı ve önümüzdeki dönemde dershanelerin kapatılacak olması öğretmenlik alanında değişikliklerin yapılmasını gerektiriyor. Biz sendika olarak her alanda olduğu gibi öğretmenlik alanında da nitelikli, verimli ve çözümleyici çalışmalar yaparak ve mağdurların sesini dinleyerek, hak kazanımlarının önündeki engelleri kaldırmış olduk. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, ilk defa öğretmenliğe atamada aranan 40 yaş şartını kaldırdı. Eğitim-Bir-Sen olarak, 40 yaşında KPSS’yi aşabilen öğretmen adayının önündeki yaş sınırı engelinin kaldırılması ya da emekli yaşına oranla yeniden düzenleme yapılması gerektiğini ifade etmiş, bu sınırın kaldırılması yönünde birçok defa girişimde bulunmuş ve konuyu sık sık gündeme getirmiştik. Emeklilik mevzuatına göre öğretmenliğe giriş için getirilen ve zamanla değişmez kural haline gelen 40 yaş sınırının, insanların yarına ilişkin umudunu elinden almak, bir yanlışın bütün doğruları götürmesinden başka bir şey olmadığına dikkat çekerek, kaldırılmasını talep etmiştik. 1. Dönem (2012-2013) Toplu Sözleşme görüşmelerinde ve Ekim 2014 Kurum İdari Kurulu toplantısında öğretmen atamada 40 yaş sınırının kaldırılması talebimizi dile getirmiş, bu dönem zarfında KPDK gibi resmi toplantılarda ve Bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirilen özel görüşmelerde de yaş sınırının kaldırılmasını istemiştik. 11.06.2000 tarihli Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin, “öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak” hükmünü getirdiğinde kamuda çalışan bir erkek 44, kadın ise 40 yaşında emekli olabiliyorken, Sosyal Güvenlik Kurumu’yla ilgili yapılan yasal düzenlemelerde 01.10.2008 tarihinden sonra işe girenler için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak değiştirilmişti. Bu tarihten sonra yapılacak yeni düzenlemelerde öğretmenliğe girişte emeklilik yaşının yükselmesine eş değer yaş sınırı 40’tan yukarı çekilmesi gerekirken, 06.05.2010 tarihinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde ‘Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak’ hükmü korunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, yönetmeliğin 11/g maddesinde yer alan, “Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda halen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz” hükmü ile 55/3 maddesinde yer alan, “Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmaları gerekir” hükmünü yürürlükten kaldırdı. Buna göre, KPSS puanına sahip olan adaylar, yaş şartı aranmaksızın öğretmen kadrolarına atanabilecek.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.