“İstihdamı arttırmak ve işsizlikle mücadele kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu”

9
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırklareli Milletvekili Ahmet
Gökhan Sarıçam; “İstihdamı arttırmak ve işsizlikle mücadele için
hazırladığımız kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu”

HABER MERKEZİ
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam iktidar olmayı ‘Millete Hizmet Etmek’ olarak algıladıklarını ve bu inançla yola çıktıklarını, milli menfaatleri gözeterek vatandaşların huzur ve refahı için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini belirtti.
Milletvekili Sarıçam şu açıklamalarda bulundu; “70 milyonun üzerinde bir nüfusumuz, bunun da üçte birinin de 30 yaş altında olduğunu göz önüne aldığımızda, istihdam konusunun ne kadar hassas ve önemli bir konu olduğu oraya çıkmaktadır. Kaldı ki her şeyin değişmesi ve dünyanın hızla globalleşmesi nedeniyle, tüm ülkeler sadece ülke içindeki olaylardan değil dünyanın herhangi bir yerindeki durumdan etkilenmekte, karar alma safhasındaki bir konuyu ‘dünya ölçeğinde’ değerlendirenler daha sağlıklı adımlar atabilmektedir.
2008 yılında dünyanın bir ucunda başlayan ekonomik sarsıntı, diğer ucunda üzücü krizlere sebep olmuştu. Genç bir nüfusa sahip ve gelişmesine hızla devam etmekte olan ülkemiz de bu olumsuz gelişmelerden etkilenmişti. İktidarımızın almış olduğu tedbirler ve 2002 yılından beri sürdürdüğü istikrarlı politikalar sayesinde, çok şükür krizi en az hasarla atlatabilen birkaç ülkeden biri de Türkiye olmuştu.
Emeklisinden memuruna, çiftçisinden sanayicisine, ihracatçısından esnafına, KOBİ’lere kadar bütün toplum kesimlerimizin yanında olan hükümetimiz, şimdi de istihdamı arttırmak ve işsizlikle mücadele amacıyla yeni adımlar atmış, buna ilişkin düzenleme ve iyileştirmeyle ilgili kanun tasarısını TBMM’ye göndermiştir.
2011 Bütçe görüşmelerini müteakip önümüzdeki günlerde TBMM gündemine alınarak kanunlaşmasını beklediğimiz tasarının ana hatları şunlardır;

* İstidamı artırmak ve işsizlikle mücadele:
İstihdamın artırılması ve işsizliği azaltmak amacıyla devreye sokulacak önlemlerden biri,  işverenlerimize 5 puanlık prim indirimidir. Halen bir işverenimiz tarafından çalıştırılan her bir sigortalı için 5 puanlık prim indirimi yapılmaktadır. Ancak bu haktan yararlanan işverenlerimiz istihdamı artırmak amacıyla devrede olan diğer teşviklerden aynı sigortalı için yararlanamıyorlardı. Tasarının kanunlaşmasıyla bu değişecek, artık işverenlerimiz 5 puanlık prim indirimiyle birlikte genç, kadın istihdamı teşviki gibi haklardan birlikte yararlanabilecektir.
*Gençlerin, kadınların, mesleki yeterlilik belgesi sahipleri ile mesleki teknik eğitim görenlerin istihdamının arttırılması, genç ve kadın teşviki uzatılacak, mesleki yeterliliğe sahip olanları, mesleki teknik öğretim görmüş olanları ve İŞKUR kurslarını bitirenleri istihdam edenlere prim teşviki getirilecektir.

* Özürlü istihdamının arttırılması
Tasarıda, bir işyerinde çalıştırılacak özürlü sayısının hesabında bir işverene ait ülke genelinde bütün işyerlerinde çalışan işçi sayısının dikkate alınması öngörülmekte, özürlü çalıştırma konusunda güçlük yaşayan işverenlerin, başka işletmelerde, ilk defa işe alınan özürlülerin ücretlerini karşılayarak özürlü çalıştırma zorunluluğunu yerine getirebilmelerine imkân sağlanmaktadır.
Staj yapılabilecek iş yerlerinin kapsamının genişletilmesi ve stajyerlere ödenecek ücretin, asgari ücretin net tutarı özerinden hesaplanmasına yönelik düzenlemelerde düzenlemede 20 işçi çalıştıran işyerlerinde staj yapılabilmekte iken, 5 işçi çalıştıran iş yerlerinde de staj imkânı getirilmekte, hâlihazırda stajyerlere ödenecek ücret brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmakta iken, asgari ücretin net tutarı üzerinden hesaplanması öngörülmektedir. Böylece staj imkânları artırılmaktadır”. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here