“İşsizliğin nedenleri araştırılsın”

18
* Cumhuriyet Halk partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Av. Turgut
Dibek, TBMM’ye verdiği soru önergesi ile kayıt dışı işçi
çalıştırılmasının önüne geçirilmesi, işsizlerin yaşadıkları sorunların
tespiti, ortaya çıkarılması ve çözümlenmesi amacı ile Anayasamızın 98.
maddesi, İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Araştırma
Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlarıyla araştırılmasını istedi.

HABER MERKEZİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi veren Cumhuriyet Halk partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Av. Turgut Dibek, işsizliğin nedenlerinin her yönü ile araştırılması için bir komisyon kurulması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:
“Ülkemizin en büyük sorunu olan işsizlik her geçen gün artmaktadır. DİSK-AR Raporu, resmi rakamlara göre düştüğü iddia edilen işsizlik rakamlarını açıklamıştır.
DİSK-AR 2010 Ağustos ayı dönemi (Temmuz, Ağustos, Eylül) istihdam raporunda, TÜİK’in yüzde 10.6 olarak açıkladığı işsizlik rakamının aksine, işe başlamaya hazır olup iş aramayanların dâhil edildiği geniş tanımlı işsizlik rakamıyla bu oranın yüzde 17.3’e, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle birlikte ise oranın yüzde 20.6’ya ulaştığını açıklamıştır. Raporda işsizlik oranının hala kriz öncesi düzeyine inmediği, kriz öncesinden bu yana işsizler ordusuna katılanların sayısının 469 bin kişi olduğunu belirtilmiştir.
DİSK’in raporuna göre 3 aylık dönemde oluşturulan 1 milyon 127 bin kişilik istihdamın yüzde 34’ü kayıt dışı olarak sisteme dahil olmuştur. Kayıt dışı çalışanların sayısı son dönemde 10 milyon 383 bine çıkmıştır. Geçici bir işte çalışanların sayısı 77 bin, eksik ve yetersiz istihdam edilen gizli işsizlerin sayısı 448 bin, iş aramayıp, çalışmaya başlamaya hazır olduğu için işsiz sayılmayanların sayısı ise 180 bin artmıştır. Krizin etkisi ile başlayan kırsala dönüş, Tarımsal istihdamda, 556 binlik artışla 6 milyon 42 bin kişi olmuştur. Resmi verilere göre işsiz sayısı 2 milyon 971 bin düzeyindedir. İşsiz sayısı, kriz öncesiyle karşılaştırıldığında yüzde 19 fazladır.
İşsizlik ile mücadele ederken, kayıt dışı ile mücadelede unutulmamalıdır. Rapora göre, ekonomisinin yaklaşık yarısının kayıt dışında olduğu Türkiye, sosyal güvenlikten, gelirler politikasına kadar ciddi bir kriz yaşamakta, bu krizin faturası da topluma yansımaktadır. 2010 ağustos ayı dönemi için açıklanan istihdam verilerine göre, kayıt dışı istihdam edilenlerin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 278 bin kişi, kriz öncesine göre ise 384 bin kişi artarak, 10 milyon 383 bine çıkmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer istihdam stratejisinin başlıklılarını kamuoyu ile paylaşırken, temel amacın işsizlik fonundan işverenlere verilen teşviklerin artırılması olduğunu ortaya koymuştur. Yapılacak düzenlemeler, işsizliğe çare bulamayacağı gibi, işe yeni giren işçilerin daha fazla sömürülmesine olanak tanıyan düzenlemeler içermektedir.
Çalışan nüfus da işsizlik korkusuyla işverenleri tarafından fazla mesai ücretleri ödenmeden daha çok çalıştırılmakta, sendikasızlaştırılmakta, hatta maaşları düşürülmektedir. Bu durum işsizlerin sorunlarının, çalışanları da etkilediğinin bir kanıtıdır. İşsizlerin sorunlarının çözülmesi, çalışanların sorunlarının da çözülmesi anlamına gelmektedir.
Bu nedenlerle, kayıt dışı işçi çalıştırılmasının önüne geçirilmesi, işsizlerin yaşadıkları sorunların tespiti, ortaya çıkarılması ve çözümlenmesi amacı ile Anayasamızın 98. maddesi, İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Araştırma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlarıyla araştırılması gerekmektedir.” (s)  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here