İşsizlere müjde; “Kırklareli’de nerede iş bulabilirim”

10
Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanları tarafından 17–28 Kasım tarihleri arasında ilimizde faaliyet gösteren işyerlerinde açık iş istatistiklerinin derlenmesine yönelik bir araştırma yapılmasına başladı.
HABER MERKEZİ 
Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanları tarafından 17–28 Kasım tarihleri arasında ilimizde faaliyet gösteren işyerlerinde açık iş istatistiklerinin derlenmesine yönelik bir araştırma yapılmasına başladı.
Bu araştırma ile İşgücü piyasası talep araştırmaları kapsamında hem yerel hem de ulusal düzeyde işgücü piyasasını ilgilendiren veriler derlenmektedir. Bununla birlikte, açık iş istatistikleri, işgücü piyasasının talep tarafına yönelik temel ve öncü bir gösterge olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir.
2012-2016 Yıllarını kapsayan 2. Resmi İstatistik Programı gereği, açık işler konusundaki istatistiklerin kapsamı, söz konusu Program döneminde Avrupa Birliği mevzuatı da dikkate alınarak genişletilecek ve açık iş istatistikleri yılda 4 kez derlenecektir.
Bu kapsamda, açık iş istatistiklerinin derlenmesine yönelik 2015 yılını kapsayan yeni bir araştırma planlanmıştır. Planlanan araştırmanın saha çalışması ile ilgili program şöyle gerçekleştirilecektir; 2015 yılı birinci dönem araştırmasının saha çalışması dönemi,16-27 Şubat 2015 tarihlerini, 2015 yılı ikinci dönem araştırmasının saha çalışması dönemi 18-29 Mayıs 2015 tarihlerini, 2015 yılı üçüncü dönem araştırmasının saha çalışması dönemi 17-28 Ağustos 2015 tarihlerini, 2015 yılı dördüncü dönem araştırmasının saha çalışması dönemi ise 16-30 Kasım 2015 tarihlerini kapsayacaktır.
Böylelikle ilimizde panel yapılı bir araştırmayla açık iş istatistikleri konusunda “Devamlılığı olan 5 dönemlik bir veri seti” oluşturulacaktır.
Araştırmada işletmelerden, mesleklere ve cinsiyetlere göre referans dönem itibariyle çalışan sayıları ve açık işler ve açık işlerdeki beceri türü ihtiyacı (problem çözebilme becerileri, iletişim becerileri, bireysel beceriler, sosyal ve davranışsal beceriler, teknik beceriler) konularına ilişkin bilgiler derlenecektir.
Araştırma bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahip olacaktır.
Araştırmayla bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahip veriler derlenmiş olacaktır. Derlenecek veriler işgücü piyasasının işgücü talep özelliklerini ve gereksinimlerini ortaya koyması nedeniyle sadece “önümüzdeki dönemde ilimizde gerçekleştirilecek mesleki eğitim kurslarının türü, hedef gruplarının belirlenmesi, harcama bütçesinin şekillenmesi” sağlanmayıp, aynı zamanda “İlimizde ihtiyaç duyulan mesleki ortaöğretim bölümlerinin açılmasında istatistiki dayanak” oluşturacaktır. Araştırma sonucunda il düzeyinde sektörel ve istatistiksel olarak anlamlı tahminler üretilecektir.
İŞKUR Kırklareli İl Müdürlüğü yetkilileri bu konuda yaptıkları açıklamada, araştırmanın sadece istatistiki amaçlarla yapıldığını, derlenen bilgilerin Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nce işgücü piyasası taleplerinin belirlenmesinde kullanılacağını ve daha iyi hizmet sunulmasında  yol gösterici  olacağını belirterek, İlimizde araştırma yapılacak işletmelerin bu çalışmalarda İŞKUR personeline gerekli kolaylığı sağlayacaklarına  inandıklarını, işletme yetkililerine  gösterecekleri anlayıştan dolayı şimdiden teşekkür ettiklerini bildirdiler. (Kadir Sinici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here