İsrail ve PKK’ya kınama, çevreye duyarlı olma çağrısı

11
* Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı toplantılarının dün yapılan ilk birleşiminde İsrail ile PKK’nın yaptığı saldırılar kınanırken, çevreye karşı duyarlı olunması konusunda çağrıda bulunuldu.

HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Haziran Ayı toplantılarının ilk birleşimi 07 Haziran 2010 Pazartesi günü saat 10.30’da Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda yoklama alınması ve geçen toplantıya ait tutanak özetinin okunmasının ardından Meclis Başkanı M. Tuna Soykan yaptığı konuşmasında; “Son günlerde oluşan Gazze’ye giden yardım gemilerinin İsrail askerleri tarafından saldırıya uğraması sonucu 9 vatandaşımızın şehit olması ve PKK olaylarının artması konusunda kınıyoruz” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Hüseyin Taşkın son günlerde yaşanan olumsuz olaylara tepki gösterdiğini belirterek;
“Geçtiğimiz hafta içinde Akdeniz’de yaşanan 9 vatandaşımızın katledilmesini ve İskenderun’da şehit edilen askerlerimizi rahmetle anıyorum. Cumartesi günü de biliyorsunuz “Dünya Çevre Günü”ydü. Bugün yeryüzünde farklı tartışmalar ve süreçler yaşansa da, hemen hemen herkesin üzerinde hemfikir olduğu durum. Dünyamızın bir çevresel felaketin eşiğinde olduğuna ilişkin genel tespittir.
Ancak bu noktada zorunla bir karşı çıkış ve duruş gerekmektedir. Yaşanan çevre felaketleri, sadece çevresel etki ve olumsuzlukların sonucunda oluşan gelişmeler değildir. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum insanlığın gelişme dinamiğini ve bu dinamiğin temelinde ekonomik, siyasi sistemlerin genel sonucudur. 1972 yılında İsveç’te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Böylece çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, balkın katılımını sağlamak ve çevre bilincini geliştirmek amaçlanmıştır.
Günümüzde sağlıklı bir çevrede yaşamak temel insan haklarından biri olarak kabul edilmektedir. Anayasamızda da herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemenin devletin ve aynı zamanda vatandaşların görevi olduğu belirtilmektedir. Bugün topraklarımızı, ormanlarımızı, meralarımızı tahrip ederek, biyolojik çeşitliliğimizi yok ederek, suyumuzu kirleterek gelecek nesillerimizin yaşama şartlarını zorlaştırıyoruz. Çevrenin korunması ve geliştirilmesine dönük atılacak her adım insanlığın geleceği için büyük önem taşımaktadır. Ancak geçen günlerde adeta kamuoyundan gizlenerek Rusya ile imzalanan Akkuyu nükleer santrali yapımı anlaşması çok üzücüdür. Bu antlaşmanın ülkemizi ne tür felaketlerle karşı karşıya bırakacağı, siyasi iradenin batı ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr v.b ) hızla devreye sokulduğa bir süreçte, hiç ders alınmadığını göstermektedir. Çernobil felaketinin dünyamızı ve ülkemizi ne tür tehlikelerle karşı karşıya bıraktığı hafızalarımızda canlılığını korumaktadır.
Unutulmamalıdır ki; çevre sorunlarının çözümü yününde atılacak tüm adımlarda, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, kalkınma süreci ile çevre değerlerinin korunması ve kullanılması arasında bir dengenin kurulması önemli bir zorunluluktur. Tüm kurum ve kuruluşların, tüm bireylerin çevre sorunlarının çözümü konusunda ortaya koyacağı duyarlı yaklaşımlar, ülkemizin daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke durumuna gelmesine büyük katkı sağlayacaktır. Çevre sorunlarının aşılmasında devlete olduğu kadar, bireylere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Etkilerini her gün yakından duyumsadığımız çevre sorunlarına herkesin ilgi göstermesi ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi, insanlık ve yurttaşlık görevidir. Yeşil ve güzel bir çevrenin bugünün olduğu kadar yarınların da en büyük kazanımı, çocuklarımıza bırakabileceğimiz zengin bir miras olacağını hiçbir zaman unutmamalıyız. 5 Haziran Dünya Çevre Gününü bu hedefleri konuşmak, değerlendirmek ve birlikte hareket etmek adına önemli bir fırsat olarak düşünüyor ve çevremize hep beraber sahip çıkalım diyorum.
Unutulmasın ki dünya büyük bir emanettir ve bizler de bu emaneti en iyi şekilde koruyup geleceğe taşımalıyız. Daha güzel, daha sağlıklı ve daha temiz bir dünya temennisiyle Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum” dedi.
* Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi
Gündemin 3. gündem maddesi olan İl Özel İdaresi’nin 20 Mayıs 2010 tarih ve 2666 sayılı, İl Özel İdaresi emrinde Sürekli İşçi kadrolarında "Düz İşçi" Neyyir Kaynak, "Elektrik Tesisat Ustası" Selçuk Işıkalp ve "Asfalt Plent Operatörü" olarak görev yapan Ahmet Ergülmez’in emekliye  ayrılmalarından dolayı kadrolarının iptal edilmesi teklifinin görüşülmesi konusunda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Raif Kelep’in tutanağının okunmasının ardından söz alan olmayınca oybirliği ile kabul edildi.
İl Özel İdaresi’nin 20 Mayıs /2010 tarih ve 2643 sayılı, Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Raif Kelep tarafından hazırlanan 2011 Yılı Yatırım Programı taslağı Katip Aydın Karakoç tarafından okunarak şunlar kaydedildi; “ İl Özel İdaresi’nin görev alanında bulunan İşler için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun gereği hazırlanan 2011 yatırıp programı taslağını İlimizin mali ve müşterek hizmetlerini karşılamak üzere İl Özel İdaresi birimleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Afet Acil Durum Müdürlüğü ve 7 ilçe kaymakamlığının yatırım teklifleri doğrultusunda düzenlenen Kırklareli İl Özel İdaresi Yatırım Programı taslağı il encümeni ile görüşülmüş olup 17 Mayıs 2010 tarihi ve 88 sayılı kararıyla İl Genel Meclisince karar verilmiştir. 5302 sayılı il özel idaresi kanunun 10. maddesinin (a) fıkrası gereğince Kırklareli İl Özel İdaresinin 2011 yılı yatırım taslağı görüşülerek karara bağlanmak üzere il genel meclisi kararına arz ederim.” Söz alan olmayınca oy birliği ile ilgili ihtisas komisyonuna havale edildi.
Gündemin 5. İl Genel Meclisi’nin 05/05/2010 tarih ve 61 sayılı kararına istinaden, Tarifeler Yönetmeliği taslağında usul değişikliklerinin yapılması hususunda "İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi ve 6. maddesi olan İl Genel Meclisi’nin 05/05/2010 tarih ve 62 sayılı kararına istinaden, Yeraltı Kuyu Sayacı ve Sıhhi Tesisatı Uygulama Esasları Yönetmeliği taslağında usul değişikliklerinin yapılması hususunda "İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu" tarafından hazırlanan raporlarda bulunan imla hatalarını belirten Sadettin Kızmaz düzeltilmiş olarak oylanmasını talep etti. Başka söz alan olmayınca imla hatalarının düzeltilmiş olarak oybirliği ile kabul edildi.
1. birleşimin son maddesi olarak görüşülen İl Genel Meclisi’nin 06/05/2010 tarih ve 73 sayılı kararına istinaden, mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait Merkez Hamidiye Mahallesi Toplu Konut Alanı içerisinde yer alan 1646 ada, 1 parsel sayılı 11.320,90 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yapılacak olan 24 Derslikli İlköğretim Okulu Binası için TOKİ Başkanlığı’na muvafakat verilmesi hususunda "Eğitim Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor meclis üyelerince uygun görülerek oybirliği ile kabul edildi. Meclis Başkanı M. Tuna Soykan 2. birleşimi bu gün saat 11.00’da gerçekleştirmek üzere oturumu kapattı. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here