“İşletme Kayıt Belgesi” almak zorunlu hale getirildi

19
 Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerleri ile Üretim Yerlerinin Kayıt Belgesi alması zorunlu hale getirildi.
 
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;  Hayvansal gıda ürünleri üreten işletmeler haricindeki Gıda Satış, Toplu Tüketim ve Üretim Yerleri’nin İl Müdürlüğü’nden “Kayıt Belgesi” almaları gerektiği belirtilerek şunları kaydedildi:
“5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, Gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümlerine göre lokanta, kahvehane, bakkal, pastane, market, restoran, büfe, kantin ve çay ocağı gibi tüm yeni işletmelerin Belediyeden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı’nı aldıktan sonra 30 gün içinde, ‘İşletme Kayıt Belgesi’ alması zorunlu hale gelmiştir.
Kayıt Belgesi almak zorunda olan üretim yerlerinin, Gıda Sicili veya eş değer belgeye sahip ise 31.12.2013 tarihine kadar ilgili belgeler ile en kısa sürede Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. 17.12.2011 tarihinden sonra faaliyete geçen işletmeler ise İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını aldıkları tarihten itibaren otuz gün içinde ilgili belgeler ile İl Müdürlüğümüze müracaat etmek zorundadır.
Satış ve toplu tüketim işletmeleri, 17.12.2011 tarihinden önce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almışlar ise 31.12.2013 tarihine kadar ilgili belgelerle İl Müdürlüğümüze müracaat etmek zorundadır. 17.12.2011 tarihinden sonra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alan işletmeler ise ruhsat aldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ilgili belgelerle İl Müdürlüğümüze müracaat etmek zorundadır. Otuz gün içinde müracaat etmeyen işletmeler hakkında ilgili mevzuat gereğince yasal işlem uygulanacak, işletme Kayıt Belgesi’ almayan işletmelerin tespiti halinde ise bu işletmelere 2 bin 375 TL. para cezası uygulanacaktır.
* Gıda üreten işletmecilerden kayıt başvurusunda istenilen bilgi ve belgeler:
1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veren kurum tarafından onaylanmış fotokopisi.
3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporunu aslı veya onaylı nüshası.
4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi. 
5- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme.(30 beygir üzeri motor gücü veya 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler için)
* Hazır yemek için kayıt başvurusunda istenilen belgeler:
1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veren kurum tarafından onaylanmış fotokopisi.
3- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek. mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme. (Bu belge sadece Kanun Ek-1 Listesindeki Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işletmeler için geçerlidir.)
* Satış toplu tüketim için kayıt başvurusunda istenilen belgeler:
1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veren kurum tarafından onaylanmış fotokopisi.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here