Işıklar: “Silivri sanayicileri mağdur olmayacak”

11
Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ile son yaptığım görüşmede de kendisinin talimatlarıyla bu konuda bir planlana sürecine girildi. Bölgemizde ki sanayicilerimiz herhangi bir mağduriyet yaşamayacak. Tam tersi istihdamı arttırmak üzere onları özendirecek, cesaretlendirecek çalışmaları her zaman yapacağız. İstihdamı ve refahı yaratan, onu paylaştıran bir yapıyı el birliğiyle oluşturmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.


Şenol Goncagül / Silivri
 “Gelişme alanlarının büyüklüğü, yapılaşmamış boş arazilerin çokluğu, kuşkusuz Silivri’nin önemli potansiyelleridir. Silivri bu potansiyeller ile mevcutta yapılaşmasını büyük ölçüde tamamlamış ilçelere göre daha büyük avantajlara sahiptir” ifadeleri ile Silivri’nin gelecekte önemli bir cazibe merkezi halini alacağının altını çizen Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, göreve gelir gelmez bir çok önemli projeye start verdiklerini ifade etti.
 Yaptığı açıklamalarında, planları ile ilgili somut bilgilendirmeler yapan Başkan Işıklar, şunları kaydetti:
“Planda, İstanbul’da yeni gelişimin en yoğun yaşanacağı bölge olarak tarif edilen Ortaköy, Çanta, Değirmenköy, Büyükçavuşlu, Selimpaşa, Kavaklı, Gümüşyaka ve Silivri merkez yerleşmelerini kapsayan alt bölgede nüfus 1.500.000 kişi olarak belirlenmiştir. Silivri merkezin nüfusu 350.000 olarak tahmin edilmektedir. Silivri ilçesi sınırları içerisinde kalan Batı Gelişme Alanı Alt Bölgesi’nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kentsel fonksiyonların ve ticaret alanlarının yer alacağı Silivri alt kümesinde 2023 yılı için toplam 524.500 kişilik bir çalışan sayısı hedeflenmektedir. Silivri merkezde ise 230.000’i turizm, ticaret ve hizmet sektöründe olmak üzere toplam 250.000 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Planda Silivri’nin bilgi, iletişim ve teknoloji odaklı bir ekonomik yapıya sahip olması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Silivri’de Silikon Vadisi model alınarak büyük bir teknopark oluşturulması plan kararları ile uyumlu bir projedir. Üst düzey merkez niteliğinde olacak bu merkezin, kentsel yapılanma içinde üniversite, teknoloji geliştirme bölgesi, fuar, kültür ve kongre merkezlerinin yanı sıra, turizm alanlarıyla desteklenmesi ve bilgi ekonomilerinin yoğunlaşma alanının çekirdeğini oluşturması hedeflenmektedir. Bu yapı içerisinde kentte gelişmesi planlanan ekonomik faaliyetler arasında finans, ticaret, hizmet, sağlık, eğitim ve turizm sektörleri yer almaktadır. Planda bilgi teknolojilerinin ve Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirileceği, ekonomi-teknoloji dengesinin sağlandığı eğitim bilişim ve teknoloji geliştirme alanları (EBT), ileri teknoloji alanları (İTA) ve tarımsal üretim teknolojilerini geliştirme parkı (TTP) gibi alanlar oluşturulmuştur. İleri Teknoloji Alanları (ITA), sanayi, araştırma kurumları, üniversiteler ve kamu sektörü arasında işbirliğini sağlayacak ortamı oluşturarak yenilikçi ve katma değeri yüksek, genel endüstri ve savunma sanayilerinin nitelikli üretim süreçlerine katkı sağlayacak, bilimsel bilgiden teknoloji üretecek, esnek üretim ve esnek otomasyon sistemlerinin, bilişim ve iletişim teknolojilerinin geliştirildiği ve üretildiği alan olarak hizmet verecektir. Tarımsal Üretim Teknolojilerini Geliştirme Parkı (TTP), tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve tarımsal yatırımı teşvik etmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, modern tarım işletmelerinin kurulmasına öncülük etmek, ulusal ve uluslar arası seviyede rekabete dayalı büyük ölçekli tarımsal üretimi gerçekleştirmek, özendirmek ve yaygınlaştırmak için gerekli alt yapı sağlanması bağlamında, uygun ve karlı teknolojilerin geliştirileceği, bilgi ve teknolojinin uygulanması konusunda tarım sektöründe çalışacaklara destek olunacağı ve aynı zamanda ekolojik tarımın gelişmesine yönelik çalışmaların yapılacağı tarımsal teknoparklardır. Silivri’de gelişmesi planlanan bir diğer sektör turizm sektörüdür. Silivri’de 40 km’lik sahil bandı bu gelişmeyi destekleyecek önemli bir potansiyeldir. Ayrıca Gümüşyaka ve Parkköy turizmin gelişeceği iki önemli merkezdir.
 Teknokent Projesi: 2012 Yılı sonuna kadar belediye-üniversite işbirliğiyle yeni istihdam alanları kazandırmak, teknolojik Ar-Ge faaliyetlerine kaynaklık etmek, sanayinin rekabet gücünü artırarak kenti ihracat üssü yapmak amacıyla Teknokent Projesi hayata geçirilecektir. Bu proje ile Silivri’de teknokentlerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda: Kadir Has Üniversitesi’nin hayata geçireceği teknokentin şirketine belediye ortak olacaktır ve 1/100000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda Silivri Bölgesi’nde planlanan Teknoloji Geliştirme Alanları’nda yeni teknokentler planlanabilecektir. 
Silikon Vadisi Projesi: 2012 Yılı sonuna Silikon Vadisi Projesi, çağrı merkezleri gibi yatırımlar teşvik edilerek hayata geçirilecektir. Bu projenin amacı bölgeye teknoloji ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösterilen firmaların, ileri teknoloji kullanan firmaların, bu firmalara destek verecek enstitülerin, araştırma kurumlarının, üniversitelerin ve Ar-Ge merkezlerinin çekilmesi, bu yolla hem bölgenin rekabet gücünün artırılması, hem istihdam yaratılması hem de İstanbul 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ana kararlarının hayata geçirilmesidir.”
*  “Zenginleşmenin tek yolu üretimden geçer”
Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, konuşmasının son bölümünde; “Silivri, son yapılan idari süreçle 7 beldesiyle birleşmiş İstanbul’un ikinci büyük ilçesi konumuna gelmiştir. 869 km’lik bir alana sahibiz. Bu alanın 430 bin dönümü ileri teknolojik tarım alanı olarak planlanmış. İstanbul’da sadece bir noktada teknopark, ileri teknolojik alan planlanmış, o da Silivri. İlçemiz, 45 km’lik sahil, 22 km’lik derinlik içerisinde tarihi yeryüzü mirası sayılabilecek çok önemli varlıklara sahip. Dünyanın en büyük sur’u Çin Seddi’dir, ikinci büyük sur’u ise Silivri’deymiş. Bundan 7000 yıl önce, İstanbul’un kurulmadan Silivri’nin kurulmuş olduğunu yeni öğreniyoruz. Biz bunları 3 üniversite ile yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde Silivri Kültür Varlıkları Yer Yüzü Mirasını gün ışığına çıkarıp, bunları ekonomik bir faydaya dönüştürerek, dünyaya tanıtmayı amaçlamaktayız. Zenginleşmenin tek yolu üretimden geçmektedir. Biz istihdam yaratan, iş yaratan herkesin emrindeyiz” dedi.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here