“İnsanca yaşama ve çalışma koşulları talep ediyoruz”

7
* Kırklareli Tabip Odası Başkanı Halil Muhacir; “İyi hekimlik nitelikli
sağlık hizmeti için insanca yaşama ve çalışma koşulları talep ediyoruz”
dedi.

HABER MERKEZİ
Kırklareli Tabip Odası tarafından 27 Ocak 2011 Perşembe günü saat 18.00’de yapılan basın açıklamasında, hekimlerin nitelikli sağlık hizmeti verebilmeleri için yaşama ve çalışma koşullarının düzeltilmesi talebinde bulunuldu.
Oda Başkanı Halil Muhacir yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:
“Geçim sıkıntısı çekmeyecekleri, insanca yaşamalarını sağlayacak bir ücret. Ailelerine ve kendilerine zaman ayırabilecekleri bir çalışma düzeni. Hastalarına nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için bilgilerini güncelleme olanağı. Beden ve ruh sağlıklarını korumak. Şiddete uğramamak. Birlikte hizmet ürettikleri ekip arkadaşlarıyla barış içinde çalışmak. İşten atılma kaygısı yaşamamak istiyor.
Aslına bakılırsa hekimler olarak, her şeyin normal sınırlarda olmasından başka bir beklentimiz yok. Oysa bize dayatılan koşullar tam tersi.
Son derece düşük emekli maaşları, günde 24 saat çalışsak da gerçekte ücretin artmayacağı, sağlık hizmetini içten içe çürüten bir performans sistemi dayatılıyor. İnsanlık dışı çalışma süreleri ne bilgimizi ve kendimizi yenilemeye, ne de ailelerimize zaman ayırmaya olanak bırakıyor. Uygulanan çalışma ve ücret politikaları sağlık ekibinin çalışma barışını bozuyor. Sözleşmeli çalışma iş güvencemizi ortadan kaldırıyor. Gün geçmiyor birimize şiddet uygulanmasın. TTB bunları yıllardır dillendiriyor. Yıllardır söylüyoruz, anlatıyoruz, talep ediyoruz, eylem yapıyoruz. Sağır sultan duydu AKP hükümeti duymadı, anlamadı. Sonunda Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin bu temel insani taleplerini karşılayacak bir yasa tasarısı hazırladı.
Tasarımızın adı: "Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Önerisi"
* Yasa tasarımızda neler var?
– Hekimler her gün sağlık hizmeti verirken saldırıya uğruyor, şiddete maruz kalıyor. Hastalarını tedavi ederken, hastalığın bulaşması, sağlıklarının bozulması riskiyle yüz yüze kalıyor. Bunun için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlayacak bir düzenleme önerdik.
– Hekimler haftada ortalama 67 saat, asistan hekimler ise 85 saat çalışıyor. Hekimler yorgun, dinlenemiyor, kendisine, ailesine zaman ayıramıyor. Bunun için haftalık 40 saatlik normal mesainin üstüne 16 saat de fazla çalışma olmak üzere haftalık 56 saatten fazla çalıştırılmasın diye fazla çalışmaya üst sınır getiren bir düzenleme önerdik.
– Tıp her gün gelişiyor, hastalar dünyadaki gelişmeleri bilen hekim istiyor, haklan da. Hekimlerin tıptaki yeni gelişmeleri öğrenmeye zamanı yok! Ama hekimler de her yıl yeniliklerden haberdar olmak, kendilerini geliştirmek için destek ve zaman istiyor.Bunun için ücretli mesleki gelişim izni sağlayacak bir düzenleme önerdik.
– Hekimler, ek ödemeleri kesildiği için yıllık izne çıkamıyor, sürekli çalışmak zorunda kalıyor. Bunun için yıllık izinde kesilmeyen, geçinebilecekleri, insanca yaşayabilecekleri bir ücret düzenlemesi önerdik.
– Hekimler, hastalarına iyi sağlık hizmeti verecek koşullar istiyorlar, tıbbi hizmetlerden zarar gören hastaların zararlarını karşılayacak kamusal bir kurum kurulmasını istiyorlar. Bunun için dünya ülkelerinin çoğunda halkın yaran gözetilerek kurulan kamusal zarar karşılama kurumunun bizde de kurulmasını önerdik.
– Hekimler, sözleşmeli çalışma, aile hekimliği gibi özel sözleşmeli, taşeron işçisi, 4/B, 4-C, döner sermayeden ödeme gibi çok parçalı, güvencesiz koşullarda, işten atılma endişesi içinde çalışmak istemiyor. Bunun için güvencesiz çalışmayı getiren yasaların kaldırılmasını önerdik.
– Hekimler, bütün çağdaş ülkelerde olduğu gibi, emeklerinin karşılığını almak için örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkına sahip olmak istiyor. Bunun için Anayasalda düzenleme yapılmasını önerdik.
– Hekimler insanca yaşamalarına yetecek ve emekliliklerine yansıyacak bir temel ücret istiyorlar. Hekimler Sayın Sağlık Bakanının iddia ettiği ücretleri hiçbir zaman almadılar. İşte hekimlerin aldıkları ücretler ve bizim yasa tasarımızda talep ettiğimiz ücretler.
AKP hükümetini "Tam Gün" aldatmacasından vazgeçmeye, hekimlere hak ettikleri ücretleri vermeye davet ediyoruz. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Alana dek mücadele edeceğiz.”
Oda Başkanı Halil Muhacır, mevcut hekim emekli maaşları, tasarıya göre emekli maaşları, Sağlık Bakanlığı’nda ve kurumlarda çalışan hekimlerin mevcut maaş ve döner sermaye ek ödeme tutarları, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri’nin mevcut ücretleri, tasarıya göre Sağlık Bakanlığı ve kurumlardaki hekimlere ödenmesi gereken ücretler, tasarıya göre Tıp Fakültesi’ndeki Öğretim Üyesi ve hekimlere ödenmesi gereken ücretlerin yer aldığı tabloları slayt sunumu şeklinde anlattı. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here