İMO 12 Haziran seçimlerine ilişkin taleplerini sıraladı

11
İnşaat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği 12 Haziran 2011’da yapılacak olan Genel Seçimlerine ilişkin taleplerini bir basın açıklaması ile duyurdu.
HABER MERKEZİ 
Türkiye genelinde İnşaat Mühendisleri Odası’nın düzenlediği basın toplantısı 81 ilde ve temsilciliği olan ilçelerde eş zamanlı olarak 26 Nisan 2011 Salı günü saat 11.00’da yapıldı. 
İnşaat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği Bürosu’nda gerçekleşen basın toplantısına İl Temsilcisi İsa Ataç, İl Temsilci Yardımcıları İhsan Gürpınar, Haydar Pınarbaşı, Rüştü Kırkan ve Burak Özşahin katıldı.
İnşaat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi İsa Ataç okuduğu basın açıklamasında İnşaat Mühendislerinin taleplerini şöyle sıraladı;
“Genel Seçim’e giderken İnşaat Mühendisleri Odası’nın talepleri;
Güncel sorunları birbirinden farklı olsa da, Türkiye’de emeğiyle geçinen kesimlerin sorunları ortak bir kaynaktan besleniyor. Bu kaynak, 24 Ocak 1980 Kararlarıyla gündemimize giren ve son otuz yıldır iktidara gelen tüm hükümetler tarafından uygulanan neo-liberal politikalardır. Ulus ötesi sermaye gruplarının, uluslararası egemen güçlerin dayatması ile özelleştirme, kuralsızlaştırma, piyasalaştırma, güvencesizleştirme gibi biçimlerle hayatımıza giren bu politikalar, bir yandan kamusal mal ve hizmetlerin, sosyal hakların tasfiyesine, eğitimden sağlığa kadar bütün hakların paralı hale getirilmesine diğer yandan da emekçilerin haklarının gasp edilmesine yol açmıştır.
Ülkemiz, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan genel seçim sürecine girmiş bulunmaktadır. Ülke yönetimine aday olan mevcut hükümet ve diğer siyasi partiler seçim atmosferine girmiş ve yönetime gelmeleri durumunda yapacakları icraatlar üzerine açıklamalarda bulunmaktadırlar. Biz inşaat mühendisleri örgütlülüğümüzden gelen gücümüzle ülkemizi yönetmeye aday olan siyasi partilerden;
Kamu yatırımlarının artırılmasını, Kamu istihdamının desteklenmesini, Kamuda 4/C statüsünde istihdama son verilmesini, çalışma yaşamına güvenceli iş ve eşit işe eşit ücret anlayışının hâkim kılınmasını, İnşaat mühendislerinin "ucuz işgücü" olarak değerlendirilmemesini, Mühendislik ücretlerinin geçim standartları endeksine göre belirlenmesini, "Torba Yasa"nın çalışanlar aleyhine olan maddelerinin iptal edilmesini, Eşitlik ilkesine aykırı olan Hizmetlerin Ticareti Genel Anlaşmasına son verilmesini, TOKİ inşaatlarının yapı denetim kapsamına alınmasını, TOKİ’ nin asli görevi olan "dar gelirlilere konut üretme" amacına hizmet etmesini, Yapı Denetim Sisteminde denetçi ve kontrol mühendisi olan üyelerimizin özlük haklarının gözetilmesini, Bir mühendislik alanı olan İş Güvenliği Uzmanlığını yalnızca mühendislerin icra etmesini, İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılan düzenlemelerde TMMOB ve TTB’ye aktif rol verilmesini, Kamu İhale Sisteminin "adrese teslim ihale" anlayışından çıkarılmasını, Eğitim sisteminin kamu hizmeti olma niteliğini sürdürmesini, Bütçeden eğitime ayrılan payın artırılmasını, Vakıf üniversitelerini "cazip" hale getiren politikaların önüne geçilmesini, Gerekli alt yapı oluşturulmadan üniversite açılmamasını, Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakültelerine dönüştürülmemesini, 1938 yılında çıkarılan 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’un ve inşaat mühendisliği mevzuatının çağdaş normlara göre revize edilmesini, demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasa ve barış içinde bir arada yaşama koşullarının oluşturulmasını talep ediyoruz.” (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here