İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi’nden İnceleme-Araştırma, Roman ve Hikâye Yarışması

24
Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ Yayınevi, Türk Edebiyatı’na yeni eserler ve isimler kazandırmak, Türk Edebiyatı’na ve Türk Kültürü’ne hizmet etmek amacıyla İnceleme-Araştırma, Roman ve Hikâye alanında (KİTAP DOSYASI) yarışma düzenliyor.
HABER MERKEZİ
* Yarışmanın Amacı:
Sanata ve edebiyata karşı bir heves oluşturmak, genç kuşaklar arasından yeni yete¬nekler çıkmasına vesile olmak. İnceleme ve araştırmayı teşvik etmek. Türk Edebiyatı’na yeni eserler kazandırmak. Türk Edebiyatı’na ve Türk Kültürü’ne hizmet etmek. Türkçemizin güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamaktır.
* Ödül Yürütme Kurulu:
Ödül ile ilgili tüm kurumsal işler, İLESAM adına Cemal Tuzcuoğulları ve İbrahim Albayrak, AKÇAĞ Yayınevi adına Erdal Kutlu’dan oluşan Yürütme Kurulu tarafından düzenlenip yürütülecek.
* Yarışma Seçici Kurulu:
Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek. 2011 Yılı “İLESAM-AKÇAĞ İnceleme-Araştırma, Roman ve Hikâye Yarışması Seçici Kurulu; Mehmet Nuri Parmaksız, Ahmet Hikmet Ünalmış, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Nurullah Çetin, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, İlter Yeşilay, Pehlivan Uzun, Mustafa Firengiz ve Arif Bük’ten oluşuyor.
* Sekretarya:
“İLESAM-AKÇAĞ İnceleme-Araştırma, Roman ve Hikâye Yarışması’nın her tür iletişim ve yazışma hizmetleri Yarışma Sekretaryası tarafından yürütülür. Yarışma Sekretaryası, İLESAM Genel Merkezi’dir.  Adres: İLESAM Genel Merkezi/ İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat: 4 Kızılay/Ankara Tel: 0 312 419 49 38 – 417 52 65 Faks: 0 312 419 49 39 www.ilesam.org.tr
* Katılım Şartları:
1. Yarışmanın son başvuru tarihi, 30 Aralık 2011’dir. Bu tarihten sonra gelecek eser dosyaları kabul edilmeyecektir.
2. Yarışmaya, yayınlanmamış bir inceleme-araştırma, bir roman, bir hikâye dosyası ile yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.
3. Yarışma dosyalarından İnceleme-Araştırma alanı sadece Edebiyat-Tarih ve Sosyoloji alanları için açılmıştır. Roman ve Hikâye dosyalarında konu ve uzunluk serbesttir. Eserlerin içeriği millî ve manevî değerlerimize aykırı olmayacaktır. Eserlerde kullanılan Dil, Türkiye Türkçesi olacaktır. 
4. Eser dosyaları bilgisayarla 12 punto yazılacak ve  A4 kağıda 1 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren eser dosyaları kitaplaşacağı için, eser dosyasının, Word formatında hazırlanmış CD’ye yüklenmiş haliyle de gönderilmesi gerekmektedir. Eserler, Türk Dili ve imla kurallarına uygun olacaktır. Yarışmacılar eser dosya metnini belirtilen iletişim adresine göndermelidir.
5. Eserin üzerinde (herhangi bir sayfasında) kimlik bilgileri yer almayacaktır. Bunun yerine, rumuz yazılacaktır. Yarışmacının adı, soyadı, telefonu (cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgileri, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir.
6. Yarışmanın sonuçları 2012 yılı Şubat ayı içinde açıklanacaktır.
7. Yarışmaya katılan dosyalardan İnceleme-Araştırma, Roman ve Hikâye türlerinde sadece 1. olan eserler AKÇAĞ Yayınevi tarafından yayımlanacaktır. Yarışmaya gönderilen eser dosyalarından birinci olan eserlerin ilk baskısı için telif ücreti olarak dosya sahibine 2000 TL ve 50 hediye kitap verilecektir. (Daha sonraki baskılar için yazarla yayınevi arasında farklı bir telif anlaşması yapılabilir). Yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir.
8. Yarışmanın ödülleri; Mart ayı içinde (2012) düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.
9. Yarışmaya katılacak eser dosyaları, 2011 Mayıs ayından önce hiçbir yerde yayımlanmamış olacaktır.
10. Yarışmaya eser dosyası ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde  basılması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma kayıt ettirmediklerini; İLESAM-AKÇAĞ işbirliğinde düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi İLESAM Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler.
11. Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda,  söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.
* Eserlerin Teslimi
Yarışmaya katılacak dosya sahipleri eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile İLESAM Genel Merkezi/İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay/Ankara adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda İLESAM ve AKÇAĞ yayınevi sorumluluk kabul etmez.
* Yarışma Takvimi
1) Bu şartnamenin yayımlandığı, yarışmaya davet niteliğindeki afiş, billboard haber, v.s gibi unsurların kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren yarışma başlamıştır.
 2) 30  Aralık 2011 başvuruların bitiş tarihi
 3) Sonuçların Açıklanması ve Ödül Törenleri 
Yarışmaya gönderilen eserler arasından Seçici Kurul tarafından ödül kazandığı tespit edilen eserler 2012 yılı Şubat ayı içinde basın açıklaması ile duyurulacaktır. Ödül Töreni, 2012 Mart ayı içinde sonradan duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.
* Ödüller:
1. İnceleme-Araştırma Dosyası (Edebiyat-Tarih ve Sosyoloji): 1. olan Eser 2000 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.
2. Roman Dosyası: 1. olan Eser 2000 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.
3. Hikâye Dosyası: 1. olan Eser 2000 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.
* Not: Her Yarışmacının imzalaması ve yarışmaya göndermesi zorunludur. Her eser dosyası için bir tane hazırlanması yeterlidir. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here