İLAN KIRKLARELİ DEFTERDARLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

32
Kırklareli Vergi Dairesi mükelleflerinden olup
Kırklareli Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, aşağıda vergi ve cezanın nevi,yılı ve tutarı yazılı tebliğ evraklarının muhatabı bilinen enson adresinde bulunmadığından gerekli tebligat yapılamamıştır. Adı geçenlere süre ile kayıtlı tebligat yapılmak üzere ilan tarihinden itibaren (ilan tarihi işbu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gündür.) 1 ay içinde bizzat müracat etmeleri veya taahhütlümgjstugya da telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, aksi takdirde 1 aylık süre sonunda tebligatın yapılmış sayılacağı 213 Sayılı V.U.K.’nun 103…106. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
16/10/2014 
Ergün Kula
    Vergi Dairesi Müdürü
HESAP NO ADI SOYADI VEYA UNVANI BİLİNEN ADRESİ    VERGİ/CEZANIN TEBLİĞ EVRAKININ
       MAHALLE CADDE/SOKAK KOY/NAHİYE    İLÇE        ILI             DONEMİ     TURU         TUTARI      TÜRÜ  TARİHİ NO’SU
4690361484  Hüseyin İÇİN ÖZBEBEK    Korukent     Toroslar Toki Konutları               T oroslar Mersin      2011/7-9    G.Geçici V.  7.500,00   V.C.İ.  14/02/2014   2014021413504/1
                    F G 3 Blk.No:3/8
4690361484  Hüseyin İÇİN ÖZBEBEK    Korukent     Toroslar Toki Konutları           Toroslar Mersin      2012/7-9     VZ.Cez.       7.500,00   V.C.İ.  15/02/2014  2014021413504/1
                    F G 3 Blk.No:3/9
4690361484  Hüseyin İÇİN ÖZBEBEK         Korukent     Toroslar Toki Konutları           Toroslar Mersin      2011          Gelir V.       11.420,00  V.C.İ. 14/02/2014   2014021413504/2
                    F G 3 Blk.No:3/10
4690361484  Hüseyin İÇİN ÖZBEBEK          Korukent    Toroslar Toki Konutları       Toroslar    Mersin      2011          VZ.Cez       11.420,00  V.C.İ.  14/02/2014   2014021413504/2
                   F G 3 Blk.No:3/11
9660044781  Aydın YILMAM    Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sok. Sevilmiş Ap.No:18/5 Kırklareli   2012           GELİR v.     4.500,00    C.ihb  10/02/2014  2014021013509/1
9660044781  Aydın YILMAM    Karacaibrahim Mah.  Dereüstü Sok. Sevilmiş Ap.No:18/5         Kırklareli   2012           V. Ziyaı C.   4.500,00    C.ihb  10/02/2014  2014021013509/1
0270331239  Akınak Teks.San.iç ve Dış             Organize Sanayi Bölgesi Kızılcıkdere    Merkez     Kırklareli   2012/1-12    Kurumlar V. 2.000,00    VCI.   31/03/2014  2014033113500/1
        Tic.Ltd.Şti. 
0270331239  Akınak Teks.San.iç ve Dış             Organize Sanayi Bölgesi   Kızılcıkdere    Merkez     Kırklareli    2012/1-12    VZ.Cez     2.000,00   VCİ     31/03/2014  20140331135000/1
        Tic.Ltd.Şti.
0270331239  Akınak Teks.San.iç ve Dış             Organize Sanayi Bölgesi   Kızılcıkdere    Merkez     Kırklareli    2012/4-6      K.Geç.V.     2.000,00   VCİ.    31/03/2014  2014033113500/2 
        Tic.Ltd.Şti
0270331239  Akınak Teks.San.iç ve Dış             Organize Sanayi Bölgesi   Kızılcıkdere    Merkez     Kırklareli    2012/4-6      v.z.c.     2.000,00   VCİ     31/03/2014  2014033113500/2
        Tic.Ltd.Şti.
1940235195  Nesrin ENGÜL    K.İbrahim    M.Kemal Blv.Kültür Psj.No:35       Merkez     Kırklareli    2012/01-03  VZ.Cez.      2.688,75   VCİ.    27/02/2014  2014022713501/2
1940235195  Nesrin ENGÜL    K. İbrahim   M.Kemal Blv.Kültür Psj.No:35             Merkez      Kırklareli   2012/01-12  GV            1.920,00    VCİ.    27/02/2014 2014022713501/9
1940235195  Nesrin ENGÜL    K.İbrahim   M.Kemal Blv.Kültür Psj.No:35         Merkez     Kırklareli    2012/01-03  VZ.Cez.      2.880,00   VCİ.    27/02/2014  2014022713501/9
Ergün KULA 
     Vergi Dairesi Müdürü V.
SAYI:567 B.İ.B. 30.10.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here