İl Genel Meclisi Kırklareli’nin bütçesini görüştü

11
İl Özel İdaresi 2. Dönem Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Kasım Ayı Toplantısı 3 Kasım Pazartesi günü başladı. 
İl Özel İdaresi 2. Dönem Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Kasım Ayı Toplantısı 3 Kasım Pazartesi günü başladı. Kasım Ay’ı İl Genel Meclisi’nin 2. Birleşimi 4 Kasım Salı günü saat 10.30 da başladı.  Önemli gündem maddelerinin görüşüldüğü birleşimde ilk sırayı Kırklareli İl Özel İdaresi’nin 2015 yılı hazırlık bütçesi aldı.  Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantısı’na katılarak, İl Özel İdaresinin Hazırlık bütçesi ve geçen dönemde yapılan faaliyetler hakkında İl Genel Meclis Üyelerine bilgi  verdi.
Genel Sekreter Eser; “2014 yılı Bütçesi yılı içinde yapılan Ek Bütçe ile toplam 27.650.000,00 TL. olmuştur. Şu anda bu bütçe imkânları çerçevesinde, İlimize 1 Adet Sentetik Yüzeyli Çim Futbol Sahası yapıldı. 2014 Yılı içinde köylere, birliklere ve amatör spor kulüplerine yardımlar yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşların projelerine gerekli maddi destekler sağlanmıştır. (Vize kaymakamlığı Çöp Toplama Projesi- Halk Sağlığı Müdürlüğünün Obezite ile Mücadele Projesi- Şeker Fabrikası Depolarının onarılarak Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülen Kongre Salonu ve Bovvling salonu Yapımı örnekleri gibi)
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik gibi Emniyet ve Güvenlik hizmetlerine maddi destek verildi. Tarım İl Müdürlüğünce ihale ve alımları gerçekleşen arıcılığı geliştirme, çilek ve kayın mantarı, örtü altı karpuz yetiştiriciliği projelerine maddi destek verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor tesislerinin onarımları için maddi destek verildi. Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kazı projelerine ve köylerde düzenlenen kültür ve sanat şenliklerine maddi destek verildi. Yazı İşleri Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü Meclis ve Encümen toplantılarının bir arada bulunduğu bir tesis yer düzenlemesi yapılmıştır. İlimiz Merkez Yayla Mahallesinde bulunan ve İdaremize bağış yapılan tarihi ve tescilli 2 katlı bir bina Gültaç Hanım Sergi Salonu olarak yenileme projelerine bağlı olarak onarılmıştır. 
2015 Yılı Bütçesi Hesaplandı
Eser; “Kırklareli İl Özel İdaresinin 2015 Yılı Hazırlık Gelir- Gider Bütçesi 29.000.000,00-TL olarak denk bağlanmıştır. İçinde bulunduğumuz yılın gerçekleşme hedefleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama gerçekleşen son üç yıllık gelir bütçemizin ortalaması ile 2014 yılı Haziran ayı gerçekleşmeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bir önceki yıl (2013 yılı) kesinleşen özgelirlerimiz üzerinden yapılan hesaplama ile 2015 yılı bütçesi; personel giderleri 13.454.473,00, mal ve hizmet alımları 6.695.725,00, sermaye giderleri, 5.418.708,00, transferler 3.431.094,00, GENEL TOPLAM 29.000.000,00 olarak ödeneklerin ayrılması sağlanmıştır. Bu Bütçe içinde; İl Özel İdaresi olarak kanunen ayırmak zorunda olduğumuz kanuni paylar 4.636.090,00-TL dır. 3.915.396,00TL sı % 20 Milli Eğitim Giderlerine ayrılan paydır. Bu paylar ilgili tertiplerine ayrılarak konulmuştur. Bunun yanında Özel İdare personeli giderlerine, genel yönetimin cari harcamalarına, yasama-yürütme organları hizmetlerine, birliklere ve köylere yapılacak yardımlara ve Yedek Ödenek tertibine ayrılacak ödenekler tek tek hesaplanarak ayrılmaya çalışılmıştır. Kalan ödenekler, netleşecek 2015 Yılı Yatırım Programında belirlenecek yatırımları gerçekleştirmek üzere;
İşletme Müdürlüğüne, Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğüne, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, Su ve Kanal Müdürlüğüne, Güvenlik hizmetlerine olmak üzere ilgili Müdürlüklerin Bütçelerine dağıtımı yapılmıştır.
İl Özel İdaresi olarak bütçe imkanlarımız doğrultusunda, mahalli ve müşterek olmak şartıyla, İlimizin köylerinin imar, yol, su, kanalizasyon, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklendirilmesi, ağaçlandırma, altyapı, yol ve ulaşım ile sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, sosyal hizmet ve yardımlar, ilk ve ortaöğretim kurumlarının bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli desteği her zaman sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz.” dedi. Eser’in konuşmasının ardından İl Genel Meclisi diğer gündem maddelerini görüştü.  (Selçuk Vurucu)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here