“İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı” sona erdi

9
T.C. Kırklareli Valiliği ve Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İklim değişikliği ve tarım çalıştayı” sona erdi.
HABER MERKEZİ
Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nde 21-22 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen iklim değişikliği ve tarım çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı.
Son yüzyılda sıcaklığın 1 derece arttığı, bu artışın da son bir yüzyılda değil; son 30 yılda gerçekleştiği bildirilirken, İklim değişikliği konusunda farklı teoriler veya modeller olsa da değişimin olduğu kaydedildi.
“İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı”nın sonuç bildirgesi şu şekilde;
“İklim değişimi karşısında takınılacak en gerçekçi tavır, değişen iklim koşulları altında yaşamayı, üretim yapmayı, su ve toprak kullanmayı öğrenmektir. Bunun yolu da hava, su ve toprak ortamını bozmadan, kirletmeden kullanmayı öğrenmekten ve hepsinden önemlisi gelecek nesillerin yaşam hakkına saygı duymaktan geçmektedir. Bu süreçte uyum sağlama konusunda gerekli araştırmaların desteklenmesi ve tedbirlerin alınması gerekmektedir. Alınacak tedbirler iklim ısınsa da soğusa da  gıda güvenliğine ve ülkemizdeki kapasite gelişimine katkı sağlayacaktır. İklim değişikliği nedeniyle; Tarım ürünlerine talebinin artması nedeniyle gıda fiyatlarında artış, üretim deseni değişikliği: aynı araziyi talep eden tüm ürünlerin arz ve talep dengesinin ve fiyatlarının değişmesi, hayvancılık gibi diğer üretim faaliyetleri, gıda sanayi üzerinde etkileri, tarımda mevcut sorunların giderilmesi, tarım ve gıda politikalarının iklim değişikliği ve enerji konularını da gözeterek araştırma sonuçlarına göre oluşturulması ve uygulanması, alternatifler konusunda çalışılması, iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine uyum ve mücadele konusunda araştırmalar, etkilerin azaltılması, uyum sağlanması ve mücadele edilmesi için çalışmalar, buzullar arası dönemde yaşadığımıza göre buzulların erimesi normal karşılanmalıdır. Orta enlemlerde kar yağmur dengesi bozulacaktır. Son yüzyılda artması beklenen ancak son 30 yılda gerçekleşen 1 derece sıcaklık esas alınırsa bir yüzyılda sıcaklık artışı yaklaşık 3 derece civarında gerçekleşecektir.”
2 gün süren çalıştayda; İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan “tarımsal meteoroloji alanında yapılanlar, yapılması gerekenler”, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kasım Koçak “küresel iklim değişikliği”, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zerefşan Kaymaz “uzay havasının tarım ve iklime olası etkileri”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel Küsek “tarım sektöründe iklim değişikliği ile mücadele”, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu “Trakya Bölgesi su kaynakları ve sorunları”,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Dr. Müslüm Beyazgül “iklim değişikliği ve gıda güvenliği”, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlkay Dellal “iklim değişikliğinin tarımsal ekonomiye etkileri”, Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Daire Başkanlığı’ndan Dr. İnci Tekeli “uluslararası iklim değişikliği ve tarım konusunda alınan kararlar”, FAO Türkiye’den Ali Emre Yılmaztürk “tarımda iklim değişikliğine uyum ve ülke tecrübeleri”,  Ziraat Fakültesi Toprak ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Günay Erpul “Türkiye’de erozyon ve çölleşmenin izlenmesi sisteminin oluşturulması”  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı’ndan Mehmet Ünal “tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planı”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker “iklim değişikliği ve sulama yönetimi”, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Dr. Barış Çaldağ “iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri ve modelleme”, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Ali Mermer “vejetasyon indeksleri ile kuraklık arasındaki ilişkinin araştırılması” sunumları yapıldı. (Ufuk Ertop)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here