İkinci 500’den devlere ihracat dersi

8
stanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin ikinci en büyük 500 sanayi kuruluşunu açıkladı. Temmuzda açıklanan en büyük 500 şirket iç talebe bağlı olarak büyürken, ikinci 500 firmanın ihracatla büyümesi dikkat çekti. 
İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin ikinci en büyük 500 sanayi kuruluşunu açıkladı. Temmuzda açıklanan en büyük 500 şirket iç talebe bağlı olarak büyürken, ikinci 500 firmanın ihracatla büyümesi dikkat çekti. Sanayinin devlerine göre ihracata daha sıkı tutunan ikinci 500 şirketin geçen yılki dış satışları yüzde 4,6 oranında artış kaydetti.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre ikinci 500 şirket 2012 yılında ihracat odaklı büyüme gerçekleştirdi. Araştırmaya göre birinci 500 büyük şirketin ihracatını yüzde 0,6 artırırken, ikinci 500 büyük şirketin ihracat artışının yüzde 4,6 olması dikkat çekti. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2012 yılında yapmış olduğu ihracat tutarı yaklaşık olarak 9,7 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bu tutar birinci 500 toplam ihracatının yüzde 15,2’sine karşılık geliyor.
2011 yılında yüzde 25,3 olan ikinci 500’ün toplam satışları içindeki dış satışların payı, 2012 yılında 1,5 puan artarak yüzde 26,8’e yükseldi. Ancak bu orandaki artışa rağmen ikinci 500’ün toplam ihracatının Türkiye ihracatı içindeki payı 0,5 puanlık azalmayla yüzde 6,8’den yüzde 6,3’e geriledi. İkinci 500 şirket üretimden satışlarını da 53 milyar 972 milyon TL’den 57 milyar 157 milyon TL’ye çıkarak cari fiyatlarla yüzde 5,9 oranında artırdı. Söz konusu artış oranı birinci 500’de yüzde 9,2 olarak gerçekleşmişti.
Araştırmaya göre üretimden satışlara göre ilk sırayı 166 milyon TL ile  2011 yılında  29. sırada yer alan T.T.L. Tütün Sanayii şirketi aldı. İkinci sırada 165,6 milyon TL’lik üretimden satışlarıyla Eker Süt Ürünleri bulunurken, üçüncü sırada ise 165,2 milyon TL ile PNS Pendik Nişasta Sanayi yer aldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, rapor sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde, birinci ve ikinci 500 kapsamındaki kuruluşların Türkiye GSYH’si ve Türkiye sanayi sektörü içinde üretim ve katma değer büyüklükleri bazında önemli bir ağırlığa sahip bulunduğuna dikkat çekti. Bahçıvan, şirketlerin üretimden satışlarının sıralama ölçütü olarak kullanıldığı araştırmanın ikinci raporunda, ikinci 500’ün ihracata, birinci 500’e göre daha sıkı tutunduğu sonucunun öne çıktığını söyledi. 2012 yılında satışlardaki durağanlığa rağmen, dönem kâr ve zarar toplamındaki büyük artışın dikkat çekici olduğunu ve faaliyet dışı gelirlerin kârlılığı kurtardığını belirten Bahçıvan, “2012 yılında ekonomideki genel daralma kapsamında satışlar nispi bir yavaşlama gösterirken, finansman giderleri de doğal olarak azaldı. İlave olarak yıl sonuna doğru döviz sepetine karşı TL’nin değer kazanması da finansal yapı üzerine olumlu etki yaptı. Bunun sonucunda da ikinci 500’ün satış kârlılık oranları bir önceki yıla göre yükseldi.” diye konuştu.
2012 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin yüzde 9’lardan yüzde 2,2’lere gerilediğini  dikkat çeken Bahçıvan, bu daralmanın oluşturduğu etkinin sanayi şirketlerinin büyüme performanslarına da yansıdığını söyledi. Bahçıvan, “Büyüme var ama istenen ölçüde değil. 
ABD Merkez Bankası’nın parasal genişlemeyi azaltmaya yönelik sinyaller vermesi, gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarında dalgalanmaya yol açmakta. İç talepteki hafif toparlanmaya rağmen Euro Bölgesi’ndeki durgunluğa bağlı olarak ihracatın zayıf seyri büyüme üzerinde sınırlayıcı etki oluşturmakta. 
Küresel piyasalardaki olumsuz hareketlilik, bizleri hedef ve planlarımız konusunda kuşkuya, karamsarlığa asla sevk etmemeli. Sanayiciler olarak hedeflerimize ulaşmak için her türlü çabayı göstereceğiz.” dedi.
En kârlı grup gıda 
sanayicileri oldu
Birinci 500’de olduğu gibi ikinci 500 sanayi şirketinde de 2012 yılında kâr bildiren şirket sayısı artış gösterdi. 2011 yılında kâr bildiren kuruluş sayısı 375 adet iken, 2012 yılında İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 417’si kâr açıkladı. 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun kârlılıklarındaki artışlar sektörler itibarıyla incelendiğinde gıda, içki ve tütün sanayicilerinin bulunduğu grup, 2011 yılına göre yüzde 206’lık artışla sanayi kolları arasında ilk sıraya yerleşti. 2012 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması kapsamında en fazla kâr eden kuruluş ise bir özel sektör kuruluşu olan Netaş Telekomünikasyon oldu.http://www.zaman.com.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here