İki ülkenin Odaları bilgilerini paylaştı

20
Bulgaristan’ın Burgaz Şehri Zanaatkarlar Odası, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Avrupa Entegrasyon ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Vakfı Burgas Şubesi’nin birlikte yürüttükleri  …
HABER MERKEZİ
Bulgaristan’ın Burgaz Şehri Zanaatkarlar Odası, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Avrupa Entegrasyon ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Vakfı Burgas Şubesi’nin birlikte yürüttükleri  “Geleneksel Zanaatkar Meslekleri ve Sınır Ötesi Bölgesi’nde Ekonomiye Uyumlar” Projesi’nin Bilgilendirme semineri yapıldı.
14 Ağustos 2014 Perşembe günü saat 10.00’da Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda yapılan bilgilendirme seminerinde proje boyunca yapılan çalışmalar anlatıldı. Seminerde ilk Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ali Fuat Şeker bir konuşma yaptı. Proje kapsamında birçok çalışmaların yapıldığını söyleyen Şeker, bu proje’nin iki ülke adına faydalı geçtiğini belirti. Ali Fuat Şeker’in yaptığı kısa açılış konuşmasını ardından bilgilendirme seminerine geçildi. 
Projenin Öncelikli Ekseni, Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma olduğu, proje süresinin 22 Ağustos 2013-21 Ağustos 2014 tarihleri arasında geçerli olduğunu söylen Proje Danışmanı Nazife Ahmedova, Proje’nin toplam bütçesinin 72.470, 63 Euro olduğunu söyleyerek şunları kaydetti;
“Kırklareli’de bulunan esnaf ve sanatkarlar ülke genelinde ve hatta dünya genelinde küçük işletmelerin yaşadığı sorunlar ile benzer sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunları kısaca özetlemek gerekirse Esnaf ve sanatkar işletmeleri, öncelikle finans kaynaklarına kolay ulaşamama sorunu yaşamakta, finansman araçlarından yeterli ölçüde yararlanamamaktadır. Bu sorun doğrudan doğruya, esnaf ve sanatkarın gelişmiş teknoloji kullanarak üretim yapabilme kapasitelerini olumsuz etkilemekte, yeterli fınans desteği bulamayan esnaf-sanatkar işletmeleri teknolojik alt yapılarını yenileyememektedirler. Bu nedenle, standart ve kaliteli üretim yapmaları ve rekabet gücü kazanmaları güçleşmekte, bu da ihracat yapabilmelerini engellemektedir. Dolayısıyla finansman sorunlarının çözümü bu işletmeler açısından birinci derecede öncelik arz eden konuların başında gelmektedir. Pazarlama, yönetim, tanıtım bilgileri genellikle eksiktir ve bu bilgilerin eksikliği işletmelerin büyümesine ve rekabet gücü kazanmasına engel olmaktadır. Esnaf ve sanatkâra yönelik danışmanlık hizmetlerinin yoğunluğunun ve çeşitliliğinin artırılması önemini korumaktadır. Esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısal olarak çok ve dağınık olmaları ve çok sayıda mesleği bünyelerinde barındırmaları bunlara kolayca ulaşmayı engellemekte, ilgili otoriteler kolaya kaçarak Devlet yardım, destek ve teşviklerine istihdam ve sermaye gibi alt sınırlar getirmekte ve bu işletmelerin desteklerden yararlanmalarına engel olmaktadırlar. Devlet desteklerinin bir kısmının doğrudan esnaf sanatkar ve küçük işletmeleri hedef alarak oluşturulması, bu hususun genel teşvik uygulamaları içinde kaybolmamasının sağlanması gerekmektedir. Teşvik ve destek politikalarının daha çok sanayi işletmelerine yönelik yapısının, hizmet üreten işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yararlı olacaktır. Esnaf ve sanatkar işletmelerinin önemli bir sorunu nitelikli işgücü temininde yaşadıkları sıkıntılardır. Aslında bir yandan giderek büyüyen işsizlik sorunundan bahsedilirken, diğer yandan işletmelerin nitelikli işgücü bulmada sorun yaşaması bir çelişki gibi görünse de, gerçek böyledir. Bunun nedeni, iş hayatı ile mesleki eğitim politikasını oluşturanlar ve yürütenler arasındaki koordinasyon eksikliğidir. Esnaf ve sanatkar işletmeleri ağır bürokratik işlemlerden mağdurdur ve vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinden dolayı zorlanmaktadır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede başarılı olunabilmesi için; bu işletmelerin ekonomik güçleri ile orantılı vergi ve benzeri ödemelere muhatap olmaları esastır. Buna yönelik politika uygulamaları başarı şansını arttıracaktır. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler bazı mesleklerin kaybolmasına neden olmaktadır. Ancak tarihi ve kültürel açıdan önem taşıyan ve Türk kültür mirasının önemli üir bölümünü oluşturan Türk el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması ülkemizin kültürel zenginliği açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda özellikle el emeğine dayalı ve giderek kaybolan meslekler Devlet tarafından korumaya alınmalı ve yaşatılmasına yönelik olarak, belirlenecek meslek dallarındaki esnaf ve sanatkar işletmelerine vergi muafiyeti getirilmelidir. Trakya Kalkınma Ajansı bölgedeki tüm iller için ve elbette Kırklareli için önemli bir şanstır. Trakya Kalkınma Ajansı hem meslek kuruluşlarına hem de işletmelere mali destek sağlamaktadır. KESOB ve bağlı odaları ile esnaf ve sanatkarlar Ajansın projelerine teklif sunma hakkına sahiptir. Ajans tarafından proje duyurusu yapılacak program konularının belirlenmesine müdahil olunmalı, esnaf ve sanatkar işletmelerini ve geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını hedefleyen hibe programları açılması önerilmedir. Aynı zamanda Ajans, sınır ötesi işbirliğini hedefle} en projelerin destekleneceğini öngörmektedir. Bu doğrultuda Ajanstan teknik destek alınabilir, Ajans Projelere ortak olarak davet edilebilir, uygulama sürecinde Ajans uzmanlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanılabilir. 
* İki ülkenin Oda Birlikleri arasında bilgi paylaşımı yapıldı
Çıraklıktan başlayarak ustalığa giden yolda kim hangi aşamalardan geçmekte ve iki ülke eğitim sistemindeki artılar ve eksilerin neler olduğu paylaşıldı. Kırklareli ve Burgas’da esnaf ve zanaatkarları araştıran birer teknik analiz (SWOT) yapıldı. Esnaf ve zanaatkarların güçlü ve zayıf yönlerine değinilerek gelişmeler analiz edildi. Her iki proje ortağı tarafından hazırlanan "Esnaf ve Sanatkar Mesleklerinin Gelişim Süreci ve Kırklareli ile Burgas Örnekleri” teknik araştırmalarına dayandırılan 5 yıllık bir stratejik plan hazırlandı.
Proje faaliyetlerinin ve amaçlarının yer aldığı bir web sitesi oluşturuldu. Bu web sitesine proje boyunca hazırlanan ve yerel etkinlikleri tanıtan elektronik bültenler eklendi. Yine aynı web sayfası üzerinden elektronik kütüphane forum ve tüm esnaf ve sanatkarların kendi profillerini yaratabilecekleri elektronik katalog hazırlandı. Web adresi: vqyw.crafts-bgtr.eu Her iki ülkeden de esnaf ve zanaatkarlar arasında iyi uygulmalar seçildi ve bir katalog haline getirildi.” (Kadir Sinici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here