İHLÂSLI OLMAK BÜYÜK NİMETTİR.

9

 
Her şeyin, her işin bir gayesi, kıblesi vardır. Esas gaye imanla ölmek, Allah demektir. Bir papaz Cüneyd-i Bağdadi hazretlerine gelmiş, hangimiz daha üstünüz diye sormuş. Cüneyd-i Bağdadi hazretleri, yarın gel, cevab vereyim buyurmuş. Çünkü yarına öleceğini biliyormuş. Ertesi gün papaz gelmiş. Cüneyd nerede diye sormuş. Vefat etti demişler. Olmaz, bugün bana randevu verdi, sualime cevab verecekti, o sözünde durur…  gösterin, cenazesi nerede demiş ve cenazesine sormuş. Söyle bakalım, hangimiz üstünüz demiş. Cüneyd-i Bağdadi hazretleri tabuta oturmuş. “Dün henüz ölmemiştim, imanla öleceğimi bilemediğimden cevab vermedim, bugün iman ile öldüm. Onun için senden üstünüm” demiş.ve tekrar yatmış.tabiki papazda kelimei şehadet söyleyip Müslüman olmuş. Her işte, yerken, içerken, konuşurken … Rabbim bundan razı mı diye düşünmek lazımdır. Altmış sene devamlı oruç tutup, ibâdet eden birisinden nasihat istemişler. “Allahı unutarak iş yapana cehennem ateşi yetmez mi?” buyurmuş. İhlâslı olmak  büyük nimettir. Bu nimetten mahrum olanlar uyandırılmalıdır. Hazret-i Ömer radıyallahü anh, buyuruyor ki; Peygamber efendimizin muvaffakiyeti Kur`an-ı kerime tam uymasındandır.” İşte biz de tam uyarsak muvaffak oluruz. Büyüklerin bütün işi Peygamber efendimize tam uymaktı. Bazı yerlerde gözümüzü kapayıp ben anlamam bu işten demelidir. İnsana bazı felaketler kendine güvenmesinden, güzelliğinden, zenginliğinden gelir.  Allahü teâlâyı unutarak yapılan işin neticesi cehennemdir. “Emr-i maruf nehy-i anil münkeri terk ederseniz en kötünüzü başınıza getiririm" buyuruyor Cenâb-ı Hak. Allah için, ihlâs ile yapılan ameli kabul eder Allahü teâlâ. Allahın emirlerini bildirmek her Müslümâna farzdır. Bu tebliğe önce kendi nefsinden başlanır. Nemâzları vaktinde ve doğru kılmalıdır. Peygamber efendimiz birini acele namâz kılarken gördü. “Sana ümmet-i Muhammedden demezler” buyurdu. Uygun kılmamaktan Allaha sığınmalıdır. Birisi gelip bereketsizlikten şikayet etti. Peygâmber efendimiz, “Aranızdan namâz kılmayan mı var” buyurdu. Neticede namâz kılmayanın cenazesi bir duvarı çizmiş. Peygamber efendimiz “Orayı yıkın tekrar yapın” buyurmuşlar. Eve bereket gelmiş. Eskiden bir kişi çalışır herkes yerdi, şimdi beş kişi çalışıyor gene yetmiyor…
 
İhlâslı olmak  büyük nimettir.
Allahı unutarak iş yapana cehennem ateşi yetmez mi…
Allahın emirlerini bildirmek her Müslümâna farzdır. Esas gaye imanla ölmek, Allah demektir.    

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here