İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

14
  T.C. 
        KIRKLARELİ 
   İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Örnek No:25
Dosya No: 2012/ 3472 Esas
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins,miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup; Birinci artırmanın 17.01.2013 günü 14:00 – 14:10 saatleri arasında TERZİDERE KÖYÜ KOFÇAZ / KIRKLARELİ adresinde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %60’ına istekli bulunmadığı takdirde 22.01.2013 günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %40’ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; Satışa iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20’si oranında Türk Lirası peşin para yada eş değerde kati banka teminat mektubu vermeleri gerektiği, mahcuzun satış bedeli üzerinden K.D.V.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize buşvurmaları ilan olunur.
25.12.2012
          İcra Müdürü
Mühür-İmza
S.No      Bedeli Adedi     Cinsi
1 20.000,00 TL              1 Adet     39 ER 382 PLAKA SAYILI TÜMOSAN MARKA 6570 TİPİ KIRMIZI RENKLİ KABİNLİ SAĞ DİKİZ AYNASI KIRIK  KABİN ARKA CAMI YOK BAZI YERLERDE ÇÜRÜKLER VAR
Toplam :    20.000,00 TL
SAYI:2                                                          (B.İ.B.)                                                        10.01.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here