“Hiçbir hekim ikinci görevinden ayrılmaya zorlanamaz”

9
Kırklareli Tabip Odası Başkanı Dr. Halil Muhacir 20 Temmuz 2010 Salı günü saat 18.00’da Tabip Odası’nda düzenlediği basın toplantısında “Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ, Anayasa Mahkemesi’nin kararını ısrarla yanlış yorumlamaktan vazgeçmeli ve sonucu kabullenmelidir” dedi.

HABER MERKEZİ
Dr. Muhacir ”Hiçbir hekim muayenehanesini kapatmaya, iş yeri hekimliğini bırakmaya veya ikinci görevinden ayrılmaya zorlanamaz. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler, özelde çalışan hekimler ve tıp fakültesinde öğretim üyeleri yönünden 1219 sayılı yasanın 12. maddesi’ne konulan başka sağlık kuruluşlarında çalışma yasağını iptal etti.
Kararın gerekçesi yayınlanıncaya kadar bu maddenin 30 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğü girmesi halinde giderilmesi güç zararlar doğuracağı için de maddenin yürürlüğünü durdurdu.
Kamuda çalışan hekimlerin 8 saatlik mesai sonrası iş yeri hekimliği yapmasının, özel bir sağlık kuruluşu yada hastanede veya özel muayenelerde kısmi zamanlı çalışmasının yasak olduğu anlamına gelmektedir. Türk Tabipler Birliğinin karşı çıktığı, hükümetin reform olarak yansıttığı politikalarla bir yandan sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi, ticaretleştirilmesi, bir yandan da hekim emeğinin ucuzlatılmasıdır.
Hiçbir hekim muayenehanesini kapatmaya, iş yeri hekimliğini bırakmaya veya ikinci görevinden ayrılmaya zorlanamaz” dedi.
Kırklareli Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısına yaklaşık 20 sağlık personeli katıldı. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.