‘Herkes İçin Adalet, Adalet İçin Avukat’

13
Kırklareli Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısı ile Vilayet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk koydu.

HABER MERKEZİ
 5 Nisan 2011 Salı günü saat 14.30’da düzenlenen törene Kırklareli Barosu Başkan Vekili Harun Saygılı, Eski Başkan Göksel Okumuş ve avukatlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende Kırklareli Barosu Başkan Vekili Harun Saygılı bir basın açıklaması yaparak şunları söyledi;
“1958 yılından bu yana kutlanmakta olan 5 Nisan avukatlar gününde, bir kez daha beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek, tüm meslektaşlarımın avukatlar gününü kutluyorum.
Saygıdeğer meslektaşlarım, bilindiği üzere kişilerin doğru ve adil yargılanma hakkı, kaynağını anayasa ve yasalarda bulan, uluslararası hukuk metinlerinde özenle korunan en temel haklardan biridir.
Bu hakkın güvencesi devlet, devletin temeli adalet, adaletin vazgeçilmez unsurlarından biri ise bağımsız savunmadır. Savunma hakkı temel hakların öncelikli olanlarındandır.
Bağımsız savunma, adaletin tecellisi bakımından çok önemli işlevler görmekte, hukukun üstünlüğüne ve adalete olan inancın yerleşmesinde ciddi görevler ifa etmektedir.
Savunma hakkının, etkin ve gereği gibi kullanılmasında ise avukatlık hizmetinin önemi tartışmasızdır.
Avukat, kaba kuvvetin yerine adaleti ve merhameti koyan, insanlara başkasının hakkına ve hürriyetine saygılı davranmayı öğreten, haklı davaların sözcülüğünü yapan, yoksul, dul ve yetimin savunuculuğunu üstlenen, zulme ve baskıya boyun eğmeyen, ırk, renk, din, dil, sınıf ve cinsiyet ayırımı yapmadan insanlığın eşitliği için çalışan, adil bir hükümdar gibi davranan, yargılamada dürüstlükten ayrılmayan, mahkûm etmeden dinlemeyi ilke edinen onurlu bir meslek mensubudur.
Ne var ki bu onurlu mesleğin icrasında önemli sorunlar yaşanmakta, Anayasamızda ve yasalarımızdaki eksiklik ve yetersizliklerden ötürü, birçok meslektaşımız uygulamada sıkıntılar ile karşılaşmakta, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde ifa etmek konusunda engellere maruz kalmaktadır.
Bu bağlamda Avukatlık Yasasında yer almasına rağmen kamu kurumlarında, meslektaşlarımıza görevlerini yaparken umulan düzeyde yardım ve destek sunulmaktan kaçınılmakta, yargılamanın sürüncemede kalmaması, adaletin doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi bakımından önem arz eden delillerin toplanmasında sıkıntı çekilmekte, en küçük bir delile dahi ancak hâkim kararı ile ulaşılabilmekte, böylelikle gereksiz zaman ve iş gücü kayıplarına yol açılmaktadır.
Keza ceza adalet sistemimizdeki mevcut zorunlu müdafilik uygulaması ile avukatlık mesleği erozyona uğratılmakta, müdafilik ücreti asgari ücret düzeyinin çok altında tutularak meslektaşlarımızın emeği karşılıksız bırakılmakta, vergisel sıkıntı ve sorunlarımızın çözümünde hiçbir olumlu adım atılmamakta, mesleğimizin işlev alanı, bir takım düzenlemelerle her geçen gün biraz daha daraltılmaktadır.
Oysa çağdaş hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası olan savunmanın, etkin ve işlevsel olması bakımından, çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, özlük haklarımızın geliştirilmesi, yargısal süjelerin evrensel normlarda dengeye oturtulması herkesçe kabul edildiği üzere ertelenemez bir ihtiyaçtır.
Yüce Atatürk ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin, gerçek anlamda demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olması, ancak savunmaya hak ettiği önemin verilmesi, iddia, savunma ve yargı üçgeninde, eşitlik ve dengenin kurulup korunması, hukukun üstünlüğünün her türlü değerin üstünde tutulması, adil, etkin ve hızlı bir yargılamanın önemine gönülden inanılması, bu ihtiyacın herkes için ve her zaman söz konusu olabileceğinin gözden ırak tutulmaması, yasaların dengeli ve eşit bir şekilde uygulanmasının eksiksiz demokrasi ve çağdaş uygarlık düzeyi bakımından arz ettiği önemin üzerinde hassasiyetle durulması şarttır.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımın avukatlar günü kutlar, güncel bir ifade ile “Herkes İçin Adalet, Adalet İçin Avukat” diyerek, Kırklareli Barosu adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” Yapılan açıklama sonrasında saat 15.00’da Kırklareli Adliye Sarayı’nda bir Avukatlar Günü nedeni ile bir kokteyl düzenlendi. Kokteyle Kırklareli Baro Başkan Vekili Harun Saygılı, Hakim Altan Özer, Hakim Serhan Acar, İcra Müdürü Mustafa Çakmak ve avukatlar katıldı. Kokteyle katılanlara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here