“Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir”

20
“Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir”

Kırklareli Valiliği Il Sağlık Müdürlüğü tarafından Hasta hakları kapsamında yer alan  “hasta mahremiyeti” ile ilgili ayrıntılı olarak bir bilgilendirme yapıldı. Açıklamada hastanın hastanede mahremiyetine saygı duyulması gerektiği açıklandı.

Ayrıca Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler kanun ile müsaade edinilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamayacağı kaydedildi. Yayınlanan basın açıklamasında şunlara yer verildi:

 “01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliğinin 4.bölüm 21.maddesine göre hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahrumiyetinin korunması açıkça talepte edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı;

a-) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirilmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesi,

b-) Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesi,

c-) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesi,

d-) Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını,

e-) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemesini,

f-) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını kapsar. Ölüm olayı mahremiyetin bozulması hakkını vermez.

Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli ise; önceden veya tedavi sırasında bunun için hastanın ayrıca rızası alınır.

Bilgilerin gizli tutulması

Madde 23: Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler kanun ile müsaade edinilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

Kişinin rızasına dayansa bile, kişilik haklarından bütünüyle vazgeçilmesi bu hakların başkalarına devri veya aşırı şekilde sınırlandırılması neticesini doğuran hallerde bilginin açıklanması, bunları açıklayanın hukuki sorumluluğunu kaldırmaz

Hukuki ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilgilerinin ifşa edilmesi personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu da gerektirir.

Araştırma ve eğitim amacı ile yapılan faaliyetlerde de hastanın kimlik bilgileri, rızası olmaksızın açıklanamaz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here