Hayvan hastalıkları ile mücadele desteklemelerinin şartları açıklandı

8
Hayvan hastalıkları ile mücadele desteklemelerinin şartları açıklandı

Kırklareli Tarım Il Müdürlüğü, Brucella S19 ve Brucella REV1 aşılama desteklemelerinin şartlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, şartlar şöyle sıralandı; “Brusella S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığır desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır; a) Dişi sığırlar Türkvet veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.

b) Dişi sığırlar 2009 yılı içerisinde 3-6 aylık yaşta iken Brusella S-19 Genç aşısı ile aşılanmış olmalıdır.

c) Yılı içinde şap aşısı yaptırılmış olmalıdır.

ç) Uygulanan aşılar Türkvet kayıt sistemine işlenmiş olacaktır.

d) Uygulanan aşılar için Aşılama, Serumlama ve Küpeleme Makbuzu düzenlenecektir.

e) Yukarıdaki şartları sağlayan dişi sığır sahipleri, 31/12/2009 ile 15/1/2010 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat eder.

f) Destekleme ödemesi yapılacak sığır, işletmeye 1/10/2009 tarihinden önce gelmiş olarak kayıtlı bulunmalıdır.

Brusella Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlak desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Dişi kuzu ve oğlaklar 2009 yılı içerisinde 3-6 aylık yaşta iken Brusella Rev-1 Genç aşısı ile aşılanmış olmalıdır.

b) Uygulanan aşı için Aşılama, Serumlama ve Küpeleme Makbuzu tanzim edilmiş olmalıdır.

c) Yukarıdaki şartları sağlayan dişi kuzu ve oğlak sahipleri il/ilçe müdürlüğüne bir dilekçe ile 31/12/2009 ile 15/1/2010 tarihleri arasında müracaat eder.

ç) Destekleme ödemesi yapılacak kuzu ve oğlaklar, işletmeye 1/10/2009 tarihinden önce gelmiş olarak kayıtlı bulunmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here