“Halk sağlığı tehdit altında, işsizlik artıyor; çözüm değil sorun üretiliyor”

11
* TMMOB/GıdaMO-KMO-ZMO Kırklareli İl Temsilcilikleri adına yazılı
açıklamada bulunan Hüseyin Kahraman; “Halk sağlığı tehdit altında,
işsizlik artıyor; çözüm değil sorun üretiliyor” dedi.

HABER MERKEZİ
5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" yasalaştıktan 6 ay sonra bugünden itibaren tüm maddeleriyle yürürlüğe giriyor. Bugün yürürlüğe giren yasa ile ilgili olarak TMMOB/GıdaMO-KMO-ZMO Kırklareli İl Temsilcilikleri adına yazılı bir açıklamada bulunan Hüseyin kahraman şunları kaydetti:
“Bu kanunun yasalaşması sürecinde, getirilen düzenlemeler ile halk sağlığını tehdit eden bir yasa olarak çıkmakta olduğu, mevcut gıda kontrol altyapısı ile işletmelerin keyfiyetine bırakılan bir üretim tarzının devamına yol açıldığı, sektörde gıda konusunda eğitim almış kişilerin dışlandığını ve sonuçta halk sağlığının yerine ticaret rantının tercih edildiği, örgütlerimiz tarafından kamuoyuna defalarca duyurulmuştu.
5696 Sayılı kanunla; iddia edildiği gibi, Avrupa Birliği’ne uyumlu bir gıda mevzuatı ve kontrol sistemine değil, küçük işletmeler ve esnafı korumak adına sorunlu bir sisteme geçilmiştir. Bu kanun, Türkiye’deki 50 bin gıda işletmesinin yaklaşık %80’inin sadece işyeri bilgisi ve insafıyla üretim yapmasını sağlayacaktır. Artık, çocuklarımızın tükettiği gıdaların üretiminde konu uzmanlarının bulunması gerekliliği yoktur. Gıda güvenliğine aykırı uygulamaların ağırlıkla bu işletmelerden kaynaklandığı değerlendirildiğinde; kanunun uygulanmasının gıda güvenliği ve halk sağlığı için ne denli tehlikeli sonuçlar yaratacağı açıkça anlaşılmaktadır. Son derece yetersiz olan denetçi sayısı ile gıdalarımızı denetleyebilmekten uzak olan kamu, şimdi de sektörde çalışan mühendisleri uzaklaştırarak yeni bir sorun alanı oluşturmaktadır.
13 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu", ülkemizde sürmekte olan gıda güvenliği sorunlarına çözüm getirmek yerine;
"Sorumlu Yöneticilik" uygulamasını kaldırarak, küçük işletmelerden gıda güvenliğinin güvencesi olan eğitimli işgücünü çekmekte, böylece gıda üretiminin en sorunlu alanını ‘başıboş’ bırakmaktadır. Kamu eliyle yürütülmesi gereken denetimleri, özel sektöre devretmenin yolunu açmaktadır. Gıda denetim sistemini etkin ve güçlü kılacak herhangi bir yeni yapı kuramamaktadır. Tüm bu nedenlerle de söz konusu kanun, halk sağlığını korumaktan çok uzaktadır.  
Kamu yararını, halk sağlığını ve gıda güvenliğini her zaman gözetmek üzere görev yapan mesleklerin temsilcileri Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri olarak; gıda güvenliği sorunları oluşturacağı açıkça görülen bu kanunla yapılan yanlışın, yönetmeliklerde de sürdürülmesine sessiz kalmamız mümkün değildir. Yetkilileri bir kez daha; gıda sektöründe sağlıklı gıda üretimi ve devlet güvencesi altında denetim yapılabilmesi için, küçük işletmelerdeki gıda üretim süreçlerinde de eğitimli teknik elemanların mutlaka rol almasını sağlayacak önlemler almaya, gerek özel sektör gerekse kamu alanında teknik eleman istihdamını arttırmaya çağırıyoruz.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here