Hacı Adayları kutsal topraklara gitmeye hazırlanıyor

16
Kırklareli’den Kutsal Topraklara gidecek olan Hacı Adayları’nı Bilgilendirilme Toplantıları’na 5 Eylül 2013 Perşembe günü Kırklareli merkez ilçede bulunan Kırklareli Müftülüğü……..
HABER MERKEZİ
Kırklareli’den Kutsal Topraklara gidecek olan Hacı Adayları’nı Bilgilendirilme Toplantıları’na 5 Eylül 2013 Perşembe günü Kırklareli merkez ilçede bulunan Kırklareli Müftülüğü Sungurbey Kur’an Kursu ve Eğitim Merkezi’nde devam edildi. Bilgilendirmeyi Diyanet Görevlilerinden İbrahim Çakmak ve Ali Akgün (Sungurbey Camii görevlisi) yaptı.
Çakmak Hacı Adayları’na; “Özellikle Hac ibadetinde sevap almak istiyorsan bunun %50’si sabırdan ve hoşgörüden geçiyor geri kalan %50’si ise verilen görevleri hacda yerine getirmekten geçiyor. Sabrı olmayan kişinin yaptığı hacılıktaki sevabı da %50 olur. Yani kısacası cepten yemiş olur” dedi.
Sonrasında ise görevliler Kırklareli’den Diyanet adına gidecek olan Hacı sayısının 74 kişi ve 35 kişinin ise özel şirketlerle gideceğini ve toplamda 109 kişi olduğunu söyledi. Kırklareli Merkezden 62 kişi 21 Eylül 2013 Cumartesi günü Akşam Namazı’ndan sonra Vilayet Meydanı’ndan hareket edileceğini söyledi. 
Hacı adaylarından Musa Kenar (Alpullu), Ahmet Tezer (Vize-Sergen), Mustafa Demirel (Beypınar); “Çok heyecanlıyız. Şimdiden büyük bir heyecan sardı. Hayırlısı ile Hac vazifemizi yerine getiririz İnşallah. Rabbim herkese ve bizlere kutsal toprakları görüp hacı olmayı nasip eylesin” dediler. 
Din görevlileri tarafından Kutsal Topraklarda uyulması gereken kural ve nizamları ise şu şekilde açıklandı:
“Otobüslerde, her zaman herkesin oturabileceği bir koltuk olacaktır. Bunun için yer kavgası yapılmamalıdır. Kafile görevlilerine verilen listedeki sıra numarasına göre koltuklara oturulma durumu olduğundan, kızgınlıklara, tartışmalara, itiş-kakışlara hiçbir şekilde sebebiyet verilmemelidir. Otobüslere, uçağa ve asansörlere binerken sıra ile binilmeli, bayanlara ve yaşlılara öncelik tanınmalı, birbirlerini ezmemeye ve mahremiyete dikkat edilmelidir. Herkes valizine mutlaka adını, soyadını ve adresini yazdığı bir etiketi yapıştırmalıdır. Kendisine ait eşyayı otobüse vermeli ve inerken de otobüsten almayı unutmamalıdır.  Tanımadığımız insanların valizleri, bagajları ve diğer eşyaları sahiplenilmemelidir. Ziyaret, mola ve dinlenme yerlerinde, verilen talimatlara uygun hareket edilmeli ve hareketten önce, belirtilen zamanda, herkes otobüsteki yerini almalı, otobüslere geç gelip insanları bekleterek, aksamalara ve sıkıntılara sebep olmamalıdır. Mekke ve Medine’de kalınacak otellerde, herkesin kalacağı odalar, önceden planlanmaktadır. Hiç kimsenin, yer kapacağım diye herhangi bir telâşa veya kargaşaya kapılmasına, gerek bulunmamaktadır. Herkesin kalacağı bir yer vardır. Kılık ve kıyafetlerimizin tertipli, temiz ve düzenli olmasına, daha çok dikkat edilmelidir. Elbiseleri yıkamak ve ütülemek gerektiği zamanlarda, bu ihtiyaç, otellerin çevresinde  bulunan Kuru Temizlemecilerde, cüzi bir ücretle  karşılanabilmektedir. Mekke’de Kâ’be’ye, Medine’de Ravza’ya, böyle temiz ve düzenli bir kıyafetle gidilmesinin gerektiği ve diğer ülke hacılarının bakışlarının Türk Hacısı üzerinde olduğu, unutulmayacaktır. Bizim ve diğer ülkelerin hacıları ile, tavaf ve ziyaretler sırasında eziyet şeklini alan tutum, davranış ve oluşumlardan sakınılacaktır. Ancak, elde olmayan nedenlerle kırıcı, eziyet verici veya üzücü durumlar olduğunda ise, hemen helâllik dilenecek, önce selâm verilerek, tokalaşarak, vs..,  kendileriyle gönül bağları kurulmaya çalışılacaktır. Hac Kimlik Kartları devamlı boyunlarda taşınacak, Pasaportlar da üzerinde tutulacak ve bagajlara verilmeyecektir. Herhangi bir hastalık hissedildiğinde, tedavi için kimlik kartı ile beraber polikliniğe veya sağlık  ocağına başvurulmalıdır. Mekke ve Medine’de, istirahat ve diğer zaruri ihtiyaçların karşılanması dışındaki zamanlarımız; Kâbe’de ve Ravza’da, devamlı ibadetlerle meşguliyet içerisinde değerlendirilmelidir.  Boş, önemsiz ve sıradan işlerle heba edilmemelidir. Böylesine feyiz ve bereket yüklü, muazzez bir fırsatın, bir daha elimize geçmeyebileceğinin idraki, azim ve gayreti içerisinde, her zaman dilimi, dolu dolu geçirilmeye çalışılmalıdır. Yine  Hac Yolculuğumuzla alâkalı olarak, aşağıda belirtilen hususlara uyulması da, son derece önemlidir: 
Hac ibadetinizi, hata yapmadan, usulüne uygun bir şekilde yerine getirebilmeniz için, Diyanet İşleri Başkanlığımızca sizlere verilen Hac İlmihali, Haccı Anlamak, Kutsal İklimde Dua ve diğer kitaplarını, hac yolculuğunuz boyunca tekrar tekrar okuyunuz. Haccın menasiki ile ilgili konuları,  kitaplarınızdan bizzat kavramaya ve öğrenmeğe çalışınız. 
Hac ibadetlerinizin yerine getirilmesi aşamalarında, karşılaştığınız bütün sorularınızı ve sıkıntılarınızı, mutlaka Gurup Başkanlarınıza veya Kafile Başkanınıza bildiriniz. Böylece noksansız ve usulüne uygun bir hac, hacc-ı mebrûr yapmış olursunuz inşallah. Mekke’de ve Medine’de kaldığınız binalarda, sizlere görevlilerce sunulacak va’z  ve irşat programlarına, devamlı katılınız ve istifade ediniz. Mübarek beldelerde ve makamlarda, zamanlarınızı en iyi bir şekilde değerlendirmenin gayreti içinde olunuz. Telâşlı ve aceleci hareket ederek insanlara eziyet etmemeye, canlarını yakmamaya ve üzmemeye çalışınız. Mübarek makamlarda ve topraklarda, kul haklarına tecavüz etmekten, lütfen çok sakınınız. Ruh ve beden sağlığınızı korumaya, alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara uymaya, hastalanmamak için çevrenizin devamlı temiz tutulmasına, ayrıca beslenme ve uyku ihtiyaçlarınızın yeterince karşılanması gibi konulara, lütfen dikkat ediniz. Bütün ibadetlerinizi yaparken, sağlık ve güvenliğin sağlanmasında siz de katkıda bulununuz. Bunun için çevrenizde olup-biten önemli bir gelişmeyi, hemen Gurup Başkanınıza veya Kafile Başkanınıza bildiriniz. Binaya ve dairenize gelip gidenlere, dikkat ediniz! Asansörlere, kapasitenin üstünde kişinin binmesi tehlikelidir! Servis otobüslerine, birbirinize eziyet etmeden, sıraya girerek, karşılıklı saygı ve vakar içinde bininiz ve ininiz. Olumsuz tutum ve davranışlar içerisinde bulunanlara uyarak,  onlarla aynı konuma gelmeyiniz. Kafile Başkanı ve Din Görevlileri tarafından verilecek talimatlara riayet ediniz.  Unutmayınız ki sizlere verilecek her bir talimat, yılların tecrübelerine dayanmaktadır. Kafile düzeninde otorite sahibi, Kafile Başkanıdır. Kafile Başkanının talimatlarına uyulmalı, sözü dinlenmelidir. Verilecek olan talimatların bütün amacı; yine sizlerin sağlığı, huzuru ve güveni içindir. Haccınızı ve diğer ibadetlerinizi huzurlu, uyumlu ve meşakkatsiz bir ortamda, manevi haz ve feyizler içinde, usulüne uygun bir şekilde, yerine getirebilmeniz içindir.” (Serkan Koçtürk)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here