Güvenlik Bilimleri Fakültesi başvuruları 27 Temmuz’da başlıyor

13
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne 190’ı erkek, 10’u bayan olmak üzere toplam 200 öğrenci sınavla alınacağı belirtilerek aranan şartlarla ilgili olarak açıklamada bulunuldu.
HABER MERKEZİ
* Adaylarda Aranan Şartlar:
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. Evli, boşanmış ve/veya nikâhsız yaşıyor olmamak. Genel lise ve dengi okul mezunu olmak. Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak  (01 Ekim 1990 tarihinden sonra doğmuş olmak) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılır. Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. Sağlık durumu yönünden 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak. Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak. Fakültenin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişiği bulunmamak. Lisans eğitimine alınacak lise mezunları için 2011 LYS sınavından (TM-1, TM-2, TM-3, MF-3, MF-4, TS-1, TS-2) puan türünden (375) ham puan, Emniyet Teşkilatı  personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için ise yine aynı puan türlerinin herhangi birinden (180) ham puan veya daha yukarı puan almış olmak, 
Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak. Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş  olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak. Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde sayılan suçlardan dolayı Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak
* Başvuru Sırasında İstenen Belgeler: 
Dilekçe. 2 adet vesikalık fotoğraf. Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere kurumca onaylı örneği. Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı. Nüfus kayıt ve ikametgah bilgilerine dair yazılı beyanı. Herhangi bir siyası partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına dair yazılı beyanı. Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Halkbank Gölbaşı/Ankara Şubesi 80000016 nolu hesabına 50 TL (Elli Türk Lirası) sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Dekontta açıklama olarak başvuru sahibinin adının ve TC kimlik numarasının yazılması zorunludur, Örn; “************ TC kimlik nolu Ahmet CAN adına Güvenlik Bilimleri Fakültesi sınav ücreti”) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından verilen şehitlik veya vazife malullük belgesi. 
* Başvuru Şekli ve Sınav Tarihleri:
Yukarıda belirlenen şartları taşıyan adaylar, 27 Temmuz -2 Ağustos 2011 tarihleri arasında internet üzerinden www.pa.edu.tr veya www.egm.gov.tr adreslerinden ön başvurularını yapacaklardır. Ön başvuru süresinin dolmasından sonra, fakülteye şahsen başvuru ve sınavlara katılabilmek için ön başvuru yapan adaylar arasından Dekanlık tarafından yeni bir taban puan belirlenerek ilan edilecektir. Belirlenecek olan bu taban puanın üzerinde alan adaylara, şahsen başvurularının alınması ve mülakat sınavı için 08-13 Ağustos 2011 tarihleri arasında internet üzerinden randevu verilecektir. Adaylar kendilerine verilen randevu tarihlerinde şahsen başvurularını yapmak ve mülakat sınavına katılmak için başvuru sırasında istenen belgeler ile birlikte hazır bulunacaklardır. Ön başvuruda bulunmayan adaylar ile ön başvuruda bulunmuş olup, Dekanlık tarafından daha sonra belirlenecek olan şahsen başvuru taban puanının altında alan adaylar sınavlara alınmayacaklardır. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, 15-17 Ağustos 2011 tarihleri arasında fiziki yeterlilik sınavlarına; fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar ise 19 Ağustos 2011 tarihinde saat 10.00’da yapılacak olan yazılı sınava katılacaklardır. Şahsen başvurular ile tüm sınavlar Polis Akademisi Gölbaşı kampüsü’nde yapılacak olup sınav sonuçları adayların sınava girdiği günün akşamı saat 20.00’den sonra www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.