“Görevlerine iade edilsinler”

11
* Özenç; “Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü Danıştan Kararı’nı uygulamalı haksız olarak görevden alınan Müdür ve Müdür Yardımcıları derhal göreve iade edilmelidir” dedi
HABER MERKEZİ
Eğitimsen Kırklareli şube Müdürlüğü yürütme kurulu adına bir açıklama yapan Ramazan Özenç şunları kaydetti; “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başında başlayıp 2. dönemin başına kadar devam eden Müdür ve Müdür Yardımcısı kıyımlarına Danıştay “Dur” dedi. Bilindiği üzere 6528 Sayılı Torba Yasa (kamuoyunda Dershaneler Yasası olarak bilinen) ile 652 Sayılı Milli Eğitim Teşkilatını düzenleyen Kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmıştı. Bu değişikliğe göre 4 yıl okul müdürlüğü yapanların ya görevleri sona erecekti. Ya da 4 yıl daha görev süreleri uzatılacaktı. Bunun için dava konusu yönetmelik düzenlendi ve yönetmeliğe göre; Okul Müdürünün görev süresinin uzatılması için Ek-1 forma göre tüm paydaşların (aile birliği, okul meclisi) bulunduğu kurumlarda; İlçe Milli Eğitim Müdürü (25 Puan),İlçe Milli Eğitim Şube müdürü-İnsan Kaynaklarından Sorumlu (20 Puan),İlçe Milli Eğitim Şube müdürü-Değerlendirilecek Kurumdan Sorumlu (15 Puan),Okulda en kıdemli Öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmenin puanları ortalaması(10 Puan), Öğretmenler Kurulunca Seçilen iki öğretmenin puanlarının ortalaması (10 Puan), Okul Aile Birliği Başkan ve Yardımcısının puanlarının ortalaması (10 Puan), Öğrenci Meclisi Başkanı Öğrencinin Değerlendirmesi (10 Puan). Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 puan alanların süresi 4 yıl daha uzatılabiliyordu.
Bir çok tartışmalar oldu ve bir çok ilde okul paydaşları tarafından tam ya da olumlu puan verilen okul müdürleri ilçe paydaşları tarafından elendiler. Yargı süreçleri devam edenler, yargıdan dönenler, dönemeyenler derken şimdi yeni bir kararla karşı karşıyayız. Kararlardan birincisi: Müdür Yardımcısı ve Müdür Başyardımcısı görevlendirmelerinin sadece okul müdürü teklif edecek şeklinde olmasının doğru olmadığı, duyuru ve objektif kriterlerin ortaya konulması gerektiği yönünde. İkinci Karar ise: "EK-1 Değerlendirme Formunun "Açıklama" başlıklı kısmının 3. Maddesinde "en az altı ay çalışmış olma" şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü Ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenleme yönünden itirazın kabulüne karar verilmiştir."
Bu karara göre Türkiye genelindeki değerlendirmelerin tahmini yüzde 90’ı yok hükmündedir. Bu kadar iddialıyız çünkü: Değerlendirmeye tabi olan okul müdürü, İlçe Müdürü ya da değerlendiren şube müdürü ile en az 6 ay çalışmış olmalıdır. Bu şart yoksa değerlendirme yok hükmündedir. Değerlendirmeler Ağustos 2014’te sona ermiştir. 652 sayılı KHK ‘da yapılan değişiklikle (Dershaneler yasası ile) İlçe Müdürlerinin tamamı 14 Mart 2014 tarihinde görevden alınmışlardır. Görevden alınan müdürlerin bazıları göreve devam etmiş büyük bir çoğunluğuna ise malum bir sendikanın üye ve yöneticileri Nisan 2014 ve sonrasında atanmıştı. Yani İlçe Müdürleri kanundan sonra görevlendirilmişse 6 aylık çalışma süresi dolmadan değerlendirme yapılmıştır. Bu nedenle yok hükmündedir. Aynı zamanda 1709 tartışmalı şube müdürü ataması yapılmıştır. Ve değerlendirmelerde kendilerine yakın gördüklerinden bu kişilere yetki verilmiştir. Bu atamalarla gelen şube müdürleri de 6 aylarını doldurmadan değerlendirme yapmışlardır. Aynı zamanda Şube müdürlerinin rotasyon/yer değiştirme süreci bu döneme denk geldiğinden yine 6 ayını doldurmayan şube müdürleri değerlendirme yapmışlardır. 
Hal böyle olduğu için değerlendirmeleri yok hükmündedir sayıyoruz. Yapılan değerlendirme ve atamaları yüzde 90 ı bu durumdadır. MEM artık hukuk kurallarının işlediği, insanların güven duyduğu, çalışanlarının haklarını korunup kollandığı bir müdürlük olmalı ve bu kararı fırsat bilerek geçmişteki kötü imajı silmeye başlamalıdır. MEM, malum siyasi ve sendikal çevrelerin müdahale ve etkisinden kurtulmalı adaletin er ya da geç herkese lazım olacağını unutmamalıdır. MEM bu kararın gereğini yerine getirmeli ve haksız hukuksuz yere, tamamen kayırma kokan değerlendirmeleri bir de yargı kararı gereği değerlendirmeli ve hakkı olanın hakkı teslim edilmelidir.
Biz Eğitim Sen Kırklareli Şubesi olarak MEM son dönemde her ne kadar da hukuksuzluğu ve yargı kararlarına uymamayı alışkanlık haline getirdiyse de hukuk kurallarını uygulamaya geri dönmeye çağırıyor ve mağdur olmuş olan tüm arkadaşlarımızın derhal görevlerine iade edilmesini talep ediyoruz” dedi. (Gülcan Kutlu)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.