Geri dönüşüm zincirine yeni bir halka daha eklendi

8
Kırklareli Belediyesi tarafından Kırklareli’nde yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, ekolojik dengenin bozulmamasını önlemek ve gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakabilmek amacı ile 2007 yılından bu yana yapılan geri dönüşüm zincirine yeni bir halka daha eklendi.

HABER MERKEZİ

‘Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’nin 25 Kasım 2006 tarihinde alınan karar gereğince hangi sebeple olursa olsun vadi veya çukurlarda dolgu malzemesi olarak kullanılması, katı atık depolama tesislerine kabulü ve depolanması, ısınmada kullanılması, gösteri ve benzeri fiilleri kapsayacak şekilde her ne amaçla olursa olsun yakılması yasaklanmıştı.
Kırklareli Belediyesi 01 Nisan 2010 tarihinde Çevre Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi) ile Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü protokolünü imzalayarak üzerine düşen görevi mevzuat gereğince ömrünü tamamlamış ve iş görmez haldeki lastikleri doğaya zarar vermemesi için toplamaya başladı.
Çalışmalar ilk olarak Ömrünü Tüketmiş Lastik (ÖTL) üreticisi konumundaki iş yerleri Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek iş yerlerine de ilgili yönetmelik hükümleri tebliğ edildi.
ÖTL üreticilerinden ömrünü tamamlamış ve iş görmez haldeki lastikler Belediyenin tahsis ettiği kepçe ve kamyonlarla Belediyeye ait Şeytan Dere Mevkii’ndeki Asfalt Plenti Tesisinde oluşturulan ÖTL Toplama noktasına götürüldü. Yapılan ÖTL toplama çalışmaları neticesinde 12 Temmuz 2010 geri kazanıma kazandırılmak üzere LASDER’e teslim edildi.
Daha önceleri çöpe atılan ya da boş arazilere bırakılan iş göremez durumdaki lastikler kontrolsüz olarak biriktirildiği veya depolandığı yerlerde çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturan kemirgen ve sürüngenler içinde barınak görevi yapmaktaydı.
Ayrıca bu lastikler içindeki tellerin çıkarılması ve hurdacılara satılarak paraya çevrilmesi için yasadışı olduğu halde yakılmakta ve oluşan dumanın insan sağlığına büyük zararlar ciddi bir çevre kirliliği oluşturarak doğaya zarar vermekteydi.
Kırklareli Belediyesi tarafından başlatılan ÖTL geri dönüşüme kazandırılması çalışması ile çevre ve insan sağlığını tehdit eden unsurlarında önüne geçildi. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.