GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI

20
PINARHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
(PINARHİSAR İZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU SIFATI İLE)
PINARHİSAR 
İZALE-İ ŞÜYU 
SATIŞ MEMURLUĞU DosyaNo:2011 / 41 stş
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adeti, evsafı:
TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI:
1-Kırklareli, Pınarhisar, Evciler Köyü, Kiremithane mevkiinde, 139 ada 111 parsel sayılı  1800.00 m2 çayır vasfında taşınmaz 1,800.00-TL bedelle saat 13.45 /13.55 arasında satılacaktır.
2- Kırklareli, Pınarhisar, Yenice, Orta ova mevkiinde, 2787 parsel sayılı 3693.00m2 yerleşim yerine yakın tarla vasfında taşınmaz 2,954.40-TL bedelle saat 14.00 /14.10 arasında satılacaktır.
3- Kırklareli, Pınarhisar, Yenice, Kiremithane mevkiinde, 2024 parsel sayılı 7350.00m2 yerleşim ye-rine yakın tarla vasfında taşınmaz 11, 025.00-TL bedelle saat 14.15 /14.25 arasında satılacaktır.
4- Kırklareli, Pınarhisar, Yenice, Bağlar altı mevkiinde, 969 parsel sayılı 5767.00m2  yerleşim yerine yakın tarla vasfında taşınmaz 5,767.00-TL bedelle saat 14.30 /14.40 arasında satılacaktır.
5- Kırklareli, Pınarhisar, Yenice, Şarapçı yolu üstü mevkiinde, 2422 parsel sayılı 2593.00m2 yerleşim yerine yakın tarla vasfında taşınmaz 2,074.40-TL bedelle saat 14.45/14.55 arasında satılacaktır.
6- Kırklareli,Pınarhisar,Yenice, Sergen,yolu altı mevkiinde, 1504 parsel sayıilı 4305.00m2 yerleşim yerine yakın tarla vasfında taşınmaz 4,305.00-TL bedelle saat 15.00/15.10 arasında satılacaktır.
7- Kırklareli, Pınarhisar, Yenice, Andirya tepe mevkiinde, 715 parsel sayılı 2608,00m2 bağ vasfında taşınmaz 2,086.40-TL bedelle saat 15.15 /15.25 arasında satılacaktır.
İMAR DURUMU: Taşınmazlar tarla vasfında olup, 715 parsel bağ vasfındadır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 17 / 07 / 2012 Salı günü yukarıda belirtilen saatler arasında PINARHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASINDA açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin           % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan mecmuunu ve satış masraflarını geçme şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalma şartıyla 27 / 07 / 2012 Cuma günü yukarıda belirtilen yerde ve belirtilen saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana na ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40.nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarına geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20.si nispetinde nakit para vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. K.D.V. Tellaliye ücreti, Damga vergisi, alım tapu harç ve masrafları alıcıya aittir olup birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemizi bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan, tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka bilgi almak isteyenlerin 2011 / 41 stş sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/05/ 2012 
(İç.İf.Kanunu. 126)                                                                                                   
(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
İcra Müdürü 41172
(Satış Memuru)
Mühür ve İmza

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here