Fahri Müfettiş alınacak

68
* Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi, trafiğin denetiminden ve yönetiminden sorumlu polislere yardımcı olacak, sürücülerin her yerde ve her zaman denetlenmesi sağlayacak, fahri müfettiş alacak.
HABER MEREKİZ
Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi için trafiğin denetiminden ve yönetiminden sorumlu Trafik polislerine yardımcı olacak fahri Müfettiş alacak. Konu ile ilgi Emniyet genel Müdürlüğü açıklamalarda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Fahri müfettiş olmak isteyenlerde öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı aranacak.
Fahri müfettiş olmak isteyenlerde aranılan şartlar şöyle: “En az 40 yaşında olmak, en az yüksekokul mezunu olmak, en az 10 yıllık sürücü belgesi sahibi olmak, asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak. Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması ve kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak gerekiyor. Taksirli suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.”
Fahri Müfettiş olmak isteyenler iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi, sabıka kaydı, sürücü belgesi fotokopisi ve öğrenim durumunu gösterir belge ile birlikte bulundukları ilin valiliklerine müracaat edebilecek. (Selçuk Vurucu)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here