“Esneklik sağlanmalı”

1
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kırklareli İl Başkanı Selahattin Karanfiler Ağustos Ayı’nda yapılacak öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliklerinde hakkında açıklamalarda bulundu. 
HABER MERKEZİ
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kırklareli İl Başkanı Selahattin Karanfiler Ağustos Ayı’nda yapılacak öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliklerinde hakkında açıklamalarda bulundu. 
* “Aile Birliği’nin Korunması ve Sağlık Durumu Mazereti’nde esneklik sağlanmalıdır”
Karanfiler yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
“Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezimiz, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) başvurarak Ağustos Ayı’nda yapılacak olan öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliklerinde, aile birliği mazeretinde aranan son 3 yıl kesintisiz sigorta ödeme şartının aranmayarak, daha önce uygulanan ve genel kabul görmüş olan son 2 yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olma şartının yeterli görülmesini talep etti.
Yine aynı talepte sağlık mazeretine bağlı yer değişikliklerinde ise Devlet Memurları’nın Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesinde aranan şartların yanı sıra yürürlükten kaldırılan öğretmen atama yönetmeliğinde olduğu gibi ve 2015 Ocak Ayı’nda uygulanan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatım devam ettiremez” ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu veya öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı ya da görev yaptıkları yerde kalmaları halinde sağlık durumlarının tehlikeye gireceğini belirtir sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi şartlarından birisini sağlamaları halinde yer değiştirme isteğinde bulunabilmelerinin sağlanması istenildi.
 Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin sağlık özrüne bağlı yer değişikliği başlıklı 13. maddesinde; “Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.” hükmüne, yine aynı Yönetmeliğin aile birliğine bağlı yer değişikliği başlıklı 14 üncü maddesinde ise “Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun; … d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,… atanması suretiyle yapılabilir.”hükmüne yer verilmiştir.
Ancak muhtelif zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalarda memurun aile birliğine bağlı yer değişikliği yapabilmesi için aranan son 3 yıl kesintisiz sigorta ödeme şartının uygulanmayacağı belirtilmiştir.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.