Esnafa müjde, artık Hafta Tatili Ruhsatı’na gerek yok

10
Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ali Fuat Şeker iş
yerlerinin Hafta Tatili Ruhsatı almamaları için başlatılan hukuki
işlemlerinin olumlu sonuçlandığını belirtti.

HABER MERKEZİ

Başkan Şeker konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada Ankara 1. İdare mahkemesinin Esas 2009/1822 dosya nosunda açılan davanın Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu lehine sonuçlandığını, söz konusu kararın temyize gidip incelenerek Danıştay 8. Dairenin 07.12.2010 tarih ve E 2010/5698, K 2010/6534 sayılı ilanıyla kesinleştiğini belirtti.
Başkan Şeker bu doğrultuda Lokantalar, Fofoğrafhaneler, Kahvehaneler, Fırıncılar,Yalnız sebze,Yaş meyve ve tütün satanlar, Matbaalar, Münhasıran yevmi gazete bayileri, Umumi bahçeler, Tiyatrolar, Spor konferans ve konser salonları, Sinemalar, Halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri, Kulüpler, Piyango bileti satış şubeleri Hanlar, Oteller, Hamamlar, Liman iskel ve istasyon, Gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve nakliye şirket ve cemiyetleri,Yapıcılık, Tuğracılık gibi işlerle, Tütün, İncir, Üzüm, Meyan kökü, Zeytin ağaç palamudu , Susam, Fındık, Pancar gibi zirai ve sınai mahsulatın işlenmesi ve manipulasyonu gibi açık havada ve senenin bir kısmında yürütülen ve faaliyeti mevsime tabi olan işler veya bu işlerin yürütüldüğü müesseseler, Turistik hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler, Nalbantlar, Alet ve edevatı ziraiye tamircileri ve kasapların (Kasaplar için saat: 13:00,a kadar) Pazar günü işyerlerini açmaları için Hafta Tatili Ruhsatı almalarına gerek kalmadığını kaydetti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here