“Esnaf ve Sanatkarlarımız yapılandırmadan faydalansın”

12
Kırklareli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, alacakların yapılandırması kapsamında çıkartılan kanundan Kırklarelili esnaf ve sanatkarlarında mutlaka yararlanması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

HABER MERKEZİ
“Bilindiği üzere 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/02/2011 tarihli ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğü girdi
Söz konusu Kanun ile; Birikmiş borçlara ödeme kolaylığı, Mükellef ile vergi idaresi arasındaki davaların sulh yoluyla çözümü, İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için Kanundan yararlanma, Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere incelenmeme avantajı, İşletmelerindeki emtia ile kayıtlarını uygun hale getirmek isteyen mükelleflere kolaylıklar, Pişmanlıkla beyan uygulamasının teşviki, Yapılandırılan borçların düşük oranlı katsayı ile taksitli olarak ödenebilmesi, Yapılandırılan borçların Kredi Kartıyla da ödenebilmesi imkanı getirildi.
Kanun uygulamasına, başvuru koşullarına ilişkin daha ayrıntılı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığının " www.gip.gov.tr " internet sitesinden ulaşılacağı gibi, Defterdarlık Gelir Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüklerine/Mal Müdürlükleri’ne başvurularak, her türlü bilgi, belge ve başvuru şartları temin edilebilir. Başvurular 02 Mayıs 2011 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek. Esnaf ve Sanatkarlarımızın söz konusu Kanun Hükümlerinin getirdiği kolaylıklardan faydalanması gerekiyor.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here