“Esnaf ve Sanatkar ekonomimizin belkemiğidir”

9
Kırklareli Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ali Fuat Şeker esnaf ve sanatkarların sıkıntılarını ve bu sıkıntıların giderilmesi için gerekli olan çözüm yolları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
HABER MERKEZİ
Kırklareli Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ali Fuat Şeker Esnaf ve Sanatkarların sıkıntılardan kurtularak varlıklarını sürdürebilmeleri çağa uyum sağlamaları, tüm kesimlerin geleceğini ve menfaatlerini yakından ilgilendirdiğini belirtti.
Başkan Şeker açıklamasında; “Kamu alacaklarına uygulanan ağır gecikme faizleri, cezaları ekonomik krizden çıkmaya çalışan Esnaf ve Sanatkar kesimi üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu biliyorduk. Esnaf ve Sanatkar ekonomimizin belkemiğidir. Esnaf ve Sanatkarların sıkıntılardan kurtularak varlıklarını sürdürebilmeleri çağa uyum sağlamaları, tüm kesimlerin geleceğini ve menfaatlerini yakından ilgilendiriyor. Torba Yasanın bu kanayan yaramıza bir nebze destek olacağı umudundayız.
Buna rağmen uzun vadede çözüme ulaşması gereken sorunlarımız mevcuttur. Memleketimizin küçük ve orta ölçekli işletmelerin % 95’i mikro ölçekli işletmelerdir.
Bu işletmeler. İstihdam sağlamak, yeni iş olanakları oluşturmak, ekonomiye canlılık kazandırmak, yenilikleri hayata geçirmek, pek çok yaşamsal sosyo ekonomik rol üstlenmektedir.
Esnaf ve Sanatkarlar faaliyetlerini engelleyen veya olumsuz yönde etkileyen pek çok problemlerle karşı karşıyadır.
Bu sorunlar küresel, ulusal, yapısal ve yerel çevresel etkenlerden kaynaklanmaktadır. Bu sorunlarla karşı karşıya kalan esnaflarımız,
Ülkenin orta direği olma niteliğini kaybetmekte, kazançları hanelerini geçindirmeye yetmemektedir.
Bu süreç ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir tehlike oluşturmaktadır.” diyerek çözüm önerilerimizi kısaca söyle sıraladı;
“Marketlerin şehir dışına taşınması, Çalışma saatlerinin kısaltılması, İşyeri açma ruhsatlan verilirken aynı tür işletmelerin arasına belirli bir mesafe konulmalı, Esnaf için uygun koşullu uzun vadeli kredi olanakları kullandırılmak, Bankaların çok kolay tüketici kredisi vermesi, bu krediye ulaşan halkın ev, araba gibi ürünleri satın almaları sonucunda uzun vadede borçlanmaları ve diğer alanlardaki tüketimi kısmaları, Kayıt dışı çalışanların kontrol altına alınması, haksız rekabetin önlenmesi, Kira bedellerinin yüksek olması ve stopajın kiracıya yüklenmesi, Maliyetin artması, karların düşmesi. Esnaf ve Sanatkarlarımızın sorunlarını arttır¬maktadır, Akaryakıt pahalılığı olması, Yolcu ve yük nakliye sektörüne girişin belli bir kurala bağlanması” Başkan Şeker bu temennilerinin en kısa süre içerisinde yapılıp gerekli önlemlerin alınması ve esnafın orta direk konumundaki yerini almasını istediklerini ifade etti. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here