Eski Cami’deki onarımlarda Edirnekari işleri ortaya çıkarıldı

21
Eski Cami’deki onarımlarda Edirnekari işleri ortaya çıkarıldı

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Eski Cami’de yapılan onarımlar çerçevesinde daha önceden kaydı bulunmayan Edirnekari örneklerine ulaşıldı.

1403 yılında Emir Süleyman Çelebi döneminde inşasına başlanılan 1414 yılında Çelebi Sultan Mehmet Döneminde tamamlanan Eski Cami’de 1986 yılından beri aralıklarla sürdürülen restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Özer, hünkar ve müezzin mahfillerinin üzerine sonradan yapılan yağlı boyaların kazındığını, mahfillerin ilk yapıldığı 1763’lü yıllardan kalan “Edirnekari” işlemelerin ortaya çıkarıldığını, Edirnekari bezemelerinin ortaya çıkarılması yanında, harap durumda olan hünkar mahfilinin onarılarak ziyaret ve ibadete hazır hale getirilmek üzere olduğunu bildirdi. Bilindiği üzere ‘Edirnekari’ Edirne’de meydana getirilen ahşap üzerine kalemişi süslemesi anlamına gelmektedir. Edirnekari’nin, zaman içinde Edirne’de yapılmamış olsa dahi ahşap üstüne kalemişi bezemelere verilen genel bir ad olarak kullanıldığı görülmektedir. Bugüne kadar Edirne’deki dini yapılar içerisinde sadece Selimiye Camii müezzin mahfilinde rastlanan Edirnekari örneklerine, bu kez Eski Cami’de ortaya çıkarılan Edirnekari işleri de eklenmiş oldu.  Hüseyin Özer, Eski Cami’de onarımla kapsamında birçok çalışma yaptıklarını, ancak bunlardan en önemlisinin, daha önce hiçbir kaynakta geçmeyen, müezzin ve hünkar mahfillerinde bulunan Edirnekari işleri olduğunu, bu ahşap sanatının en nadide örneklerinin Eski Cami’de ortaya çıkarılarak Edirnemiz ve Trakyamız kültür varlığına kazandırıldığını ifade etti. Özer, mahfillerdeki yağlıboyalardan başlayarak, özel kimyasallarla birkaç kat boya söküldüğünü ve en alttaki Edirnekari işlerine ulaşıldığını, ahşap pencere kepenkleri ve sütun başlıklarının keserle yontma sanatının en güzel örnekleri ile bezenmiş olduğunu belirtti. Hüseyin Özer, “Hünkar mahfillerinin orijinal durumlarının ortaya çıkarılması amacıyla yapılan bu restorasyon faaliyeti hem doğru restorasyon yapılması açısından çok önemli olup hem de Eski Cami açısından büyük bir önem taşımaktadır. Ahşap üzerine uygulanan ve bugüne kadar göremediğimiz bu kalemişleri ile Cami beden duvarları ve kubbelerinde sıva üzerine kalemişleri arasında yapılacak karşılaştırmalar ve stil kritikleri ile Eski Cami’nin tarihinin daha iyi anlaşılacağı, Caminin içinde yer alan süsleme unsurları ve dönemlerinin daha iyi yorumlanacağı kuşkusuzdur.”dedi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yapılan onarım çalışmalarının, bundan sonra akademik seviyede araştırmalara temel olacağını söyleyen Özer, dönemin özelliklerini yansıtan bu süsleme sanatı örneklerinin, Osmanlı toplumunun bulunduğu noktanın tespiti ve tarihe vurulan damganın gelecek kuşaklara taşınması bakımından önem arz ettiğini bildirdi. Eski Cami 1746 yılında büyük bir yangın geçirmiş bu yangında caminin ahşap aksamının büyük bir bölümü yanarak yok olmuş. Cami içindeki günümüze ulaşan ahşap aksamlar ise 1746 yangınından sonrasına ait. Hünkar mahfili 1763 yılında Padişah III. Mustafa döneminde yaptırılmış. Müezzin mahfili de aynı özellikleri taşımakta olup, yine 18. yüzyılda yapıldığı biliniyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here