ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

21
TC. KIRKLARELİ  İCRA DAİRESİ2013/3076
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                  : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 1321 Ada No, 1 Parsel No, Camikebir Mah. Mahalle-si, C Blok 2. Kat 5 Bağımsız Bölüm Bağımsız Bölüm nolu Daire 2 Oda, salon, antre, banyo+tuvalet ve iki adet balkondan ibarettir. Salon ve oda zeminleri laminat parke ile diğer bölümlerin zeminleri ise se-ramik döşelidir. Giriş kapısı çelik iç kapılar ahşap dış pencereler ise plastik doğramadır. İsınma şekli doğalgazlı olup elektrik ve suyu mevcuttur. Dairenin bürüt alanı 88,0 m2 dir.
Adresi   : Karakaş Mah. Karacabey Sok. lşıkalp Sitesi C Blok İkinci Kat 5 Nolu Mesken Merkez / KIRKLARELİ
Yüzölçümü : 1.115,00 m2
Arsa Payı : 1/24
İmar Durumu : Şehir imar planı içerisinde konut alanında kalmaktta olup Blok nizam 4 katlı inşaat adası içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 101.372,00 TL
KDV Oranı : %1
Kay dındaki Şerhler : MükelleFıyeti Yoktur
1. Satış Günü : 15/12/2014 günü 10:00 -10:05 arası
2. Satış Günü : 09/01/2015 günü 10:00 -10:05 arası
Satış Yeri : İstanbul yolu üzeri 1. Km. Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu-KIRKLARELİ
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi-rinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geç-memek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi; ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be-delinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak istiyenlerin 2013/3076 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 16/10/2014
Ali TÜRE
  İcra Müdür Yardımcısı
39249
*lş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.  (İİK m.126)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
SAYI: 602 B.İ.B.      01.11.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here