“Ermenilere yapıldığı iddia edilen soykırım tamamen yalandır”

20
Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından 26 Aralık 2011 Pazartesi günü saat 15.30’da bir basın toplantısı düzenlendi.
HABER MERKEZİ
Başkan Muhammet Hanefi Demiroğlu, Fransa’nın Ermeni Soykırımı’nı inkar edenlere ceza uygulamasını kabul etmesinin kabul edilemez bir şey olduğunu belirterek yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
“Fransa Parlementosu kabul ettiği kararla sözde ermeni soykırımını kabul etmiş ve soykırım yapılmadığını iddia edenlere cezai işlem yolunu açmıştır.Ancak şu nokta unutulmuştur: Türk Milleti tarih boyunca hiç bir millete soykırım yapmamış aksine gittiği yerlere medeniyeti, insanlığı, hoşgörüyü ve barışı götürmüştür. Daha düne kadar tuvalet temizliğini  bilmeyen avrupa devletleri Osmanlı Devleti sayesinde temizlikle tanışmışlardır. İstanbul’un fethinden sonra olanları hepimiz biliyoruz. Eğer Türk Milleti bugüne kadar soykırım yapmış olsaydı üç kıtaya hükmetmiş bir milletten bahsediyoruz ki bu üç kıta üzerinde Türk Milletinden başka milletler kalır mıydı? Hepsine soykırım uygulayıp Türk’leştirmezmiydi?
Ermenilere yapıldığı iddia edilen soykırım tamamen yalandır. Aksine soykırımı ermeniler yapmıştır. Erzurum’da,Kars’ta, Erivan’da, Nahçivan’da, Hocalı’da ve Batum’dan Nahçvan’a kadar olan bölgede Türklere karşı işlenen cinayetler ve insanları göçe zorlamalar soykırım değil de nedir?
Ermenilerin kendi ırk ve dinlerinden başka özellikle yer yüzünde İslamiyetin yayılmasını ve korunmasını sağlayan efendi ve yiğit Türk ırkından olanlara eziyet ve zulmetmek,onları insanlık dışı işkencelerle  öldürmek ve yok etmek bir çeşit sevap ve tapınma biçimi olarak sayılıyorken nasıl olurda ermenilerin soykırım yapmadığı savunulabilir? Bunu Ermeni’de biliyor Dünya’da… 
Çıkardıkları Soykırım Yasası ile kendi soysuzluklarını örtmek istemektedirler. Bunun başkaca bir izahıda yoktur. 
1918 yılı kışında 9. Türk Ordusu Güney Kafkasya’dan çekilmeden önce Ermeni çetelerince başlarında bulunan Antranik ve Yapun tarafından organize edilen ve uygulanan Şaror bölgesinde ki İslam köyleri,bu arada Daralegez’de ki köylerden 113 tanesi yakılıp yıkıldı,Türklerden 1000’den çok insan öldürüldü. 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa’nın 29 Kasım ve 27 Aralık 1918 tarihlerinde Harbiye Nezareti’ne sunduğu raporlarında ermenilerin 2 bin kişiyi öldürdüklerini ve 5 bin kişinin bu bölgeden aç ve çıplak bir şekilde Aras Nehrini geçerek Doğu Beyazıt’a sığınmış olduklarını, yapılan zulüm ve eziyet türlerini, Türkleri yok etme yöntem ve yollarını gayet detaylı bir şekilde anlatmıştır. Kafkasya’da Ermenilerin Türk Milletine uyguladıkları işkenceler, zulümler, eziyetler insanlığın kabul edemeyeceği türdendir.
Soykırımı yapan insanları binalara doldurup diri diri yakan mı yoksa vatan savunması için canını vermeye hazır olan gönüllü Türk Milliyetçileri midir? 1918, daha öncesi ve sonrasında Anadolu’da ki bazı şehirlerde insanlar taş binalara doldurulup diri diri yakılmış,akıl almayacak işkencelerden geçirilmiş,anne babaları gözü önünde çocuklar katledilmiş, kadın ve kızların ırzına geçilmiş,canlı canlı vücut uzuvları kesilmiştir. Bunları yapan Ermeninin ta kendisidir.Erzurum’da, Van’da,Bayburt’ta ve daha pek çok şehirde insanlar yardım vaatleriyle kandırılıp huzurlarına gelince göz kırpmadan katledilmişlerdir. Bu soykırım değildir de nedir?
Fransa soykırım iddiasını kabul etmiş ve soykırım yoktur diyenlere ceza verecek kanunu kabul etmiştir. Bu kanunu kabul etmekle yapılan insanlık suçuna ortak olmuştur. Bazı ülkerin meselelerine üzülen duyarsız kalamayan Avrupa devletleri neden konu Türk Milleti olunca üç maymunu oynuyorlar, neden sağır ve dilsiz oluyorlar? Yapılan zulümleri görmüyorlar mı? Peki biz ne yapıyoruz? Kardeş Ülke, 2 devlet tek millet dediğimiz Azerbaycan’a bu denli ermeni zulmü yapılırken biz ne yapıyoruz?Amerikan askerlerinin Irak’tan sağ salim dönmesi için dua ederken kendi ırkımızdan kendi canımızdan olan Azerbaycan’lı kardeşlerimiz için ne yapıyoruz? Tabi bizim de yaptıklarımız var elbette. Mesela Ermenistanla sınır kapısı açıyoruz, Türkiye-Ermenistan Milli Futbol Maçı’nda Azerbaycan Bayrağını yasaklıyoruz. Yani Azerbaycanlı kardeşimizin yarasını bir de biz kanatıyoruz. Kardeşimize ihanet ediyoruz. Fransa bu yasayı kabul ediyor ve biz susuyoruz. Bizde bu kahpe Fransa kadar suçlu değil miyiz?
Ermeni Uşağı Fransa’nın kabul ettiği bu sokırım yasasıyla işlediği insanlık suçu ilk değildir. Geçmiş hatırlanırsa, Ermeni çeteler tarafından onlarca Türk elçi, ateşe ve diplomatın Bu uşak Fransa tarafından nasıl himaye edildiği hatırlanacaktır. Ermeni köpeğinin Fransa himayesinde katlettiği Türk diplomatlarının uğradığı  hain saldırılar bile onların ne kadar soysuz, ne kadar insanlıkla alakalı olmadıklarını anlatmaya yetmektedir. Böyle soysuzların Soykırım yasası çıkarması habesle iştigalden başka bir şey değildir.
Ermeni soykırımı var diyen bu soysuz köpeklere  şu soruyu sormak lazım:Eğer bizim dedelerimiz soykırım yapsaydı bugün yer yüzünde Ermeni diye bir soysuz ırk kalır mıydı?” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here