“Engellilerin sorunlarını çözmeliyiz”

10
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Av. Turgut Dibek,
03 Aralık Dünya Özürlüler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında şunları
kaydetti:

HABER MERKEZİ

“Birleşmiş Milletler1992 yılından beri, her yıl 3 Aralık gününün Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır. Engellilik; doğuştan ya da kaza veya uzun süren bir hastalık sonucunda oluşan bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin kaybı olarak tanımlanmaktadır.
Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Bu anlamda, engelli vatandaşlara acıma duyguları ile yaklaşmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır.
Bugün sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik ve toplumsal yaşama tam katılım gibi temel sorunlarda engelli vatandaşlarımız için de büyük fırsat eşitsizlikleri yaşanmaktadır.
Engellilere yönelik olarak geliştirilen politikalarda; engellileri ve ailelerini bilinçlendirmeye yönelik bilgi paylaşımı için gerekli olanakların ilgili kurumlarca sağlaması, etkin bir tıbbi bakım şartının devlet tarafından güvence altına alınması, engellilerin kendi kendine yeterlilik ve işlevsellik konusunda olabilecek en iyi düzeye çıkarılması ve bu düzeyin korunması için rehabilitasyon programlarının kurgulanması ve özellikle araç gereçlerinin de bu kapsamda ele alınacağı yardım servislerinin geliştirilmesi öncelikli konulardır. Bu anlamda geliştirilen; sağlık, rehabilitasyon, eğitim, sosyal güvenlik ve istihdam konularındaki politikalar özürlülerin topluma başarılı bir şekilde entegre olmasını sağlayacaktır. Engelliler ile ilgili politikalar; sadece engellilerin insani haklarını ve sosyal güvencelerini sağlamakla sınırlı olmayıp, aynı zamanda engelliliğe neden olan etmenlerin çözümünü de kapsamalıdır.
Bugün AKP Hükümeti’nin sağlığı algılamasından, tüm sağlık sorunlarının çözümünde dile getirdiği Genel Sağlık Sigortasının Temel Teminat Paketinin içeriğinin bilinmezliğinden, paran  kadar sağlık yaklaşımından, sağlık sorunu olmayana önerilen prim ile bakıma muhtaç olandan istenecek prim arasındaki uçurumdan, dahası en temel insan hakkı olan vatandaşlarına sağlıklı yaşamı sağlama ve sürdürme sorumluğundan kaçışından çok rahatsızız.
Bütün bu süreçlerde hekimlerin, gerek engelliliğin önlenmesi ve gerekse engelli kişilerin sağlık sorunlarına çözüm üretilmesi ve rehabilitasyon programlarının başarı ile gerçekleştirilmesi noktasında son derece önemli bir görev üstlendikleri yadsınamaz.
Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının engelliliğin önlenmesi konusunda başarılı olabilmeleri açısından; erken tanı amacı ile sağlık taramaları için gerekli koşulların sağlanması, eğitim programlarının geliştirilmesi, güvenilir, sağlıklı veriler elde edilebilmesi için kayıt sistemlerinin iyileştirilmesi, alt yapı hizmeti veren kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanması, sağlıklı çevre bilincinin ve koşullarının oluşturulması, sürekli tıp eğitimi kapsamında engellilikten korunma ve rehabilitasyon konularına yer verilmesi gerekmektedir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here