Emniyet servis şoförlerine seminer verdi

9
Kırklareli Trafik Şube Müdürü Yaşar Dağlı ve Baş Komiser Yener Kahya Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda 12 Eylül 2013 Perşembe günü saat……
HABER MERKEZİ
Kırklareli Trafik Şube Müdürü Yaşar Dağlı ve Baş Komiser Yener Kahya Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda 12 Eylül 2013 Perşembe günü saat 14.00’da okulların Pazartesi günü açılacak olması sebebi ile Okul Servislerinin Şoförlüğü’nü ve refakatçilik görevini yapacak olan kişilere yönelik Seminer verdi. 
 Kırklareli Trafik Şube Müdürü Yaşar Dağlı yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: “Kuralları kanunları hepiniz aşağı yukarı biliyorsunuz. Bununla ilgili olarak sizlere çok şey anlatmak istemiyorum. Genel uyulması gereken kurallara herkes uymalı. Sonrasında birçok şoför arkadaşımız ceza kesiliyor bu oluyor şu oluyor demesin. Bizler ceza kesme meraklısı gibi gösteriliyoruz. Amacımız Ceza kesmek değil kurallara uydurmak. Gerçekten bizim amacımız tabir yerindeyse ‘bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek’ 2013-2014 yılının kazasız, belasız ve cezasız geçmesini bekliyoruz. Küçük sorunların çözümü noktasında biz kolaylık sağlarız. Yani bizim burada ceza yazma temayülümüz yoktur. Ama kazaya neden olabilecek, trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her türlü konu denetimimiz kapsamında. Sizlerden bu konuda anlayış bekliyoruz. Uymanız gereken en temel konu kara yolları trafik denetlemeleri, okul servis araçlarıyla ilgili yönetmelik. Denetim mekanizması sadece polislerle olmamalı. Bu mekanizmanın içerisinde aileler ve okul idaresi birlikte olmalıdır. Bizden her zaman polisiye yöntemlerle denetim beklemeyin. “Araçların arkasında ‘okul servis taşıtı’ yazıyor olması gerekir. Çünkü diğer araçların sizin yaptığınız özel taşımacılığa karşı saygı göstermeleri amacıyla ‘okul taşıt işareti’ olması gerekiyor. İlköğretim taşımacılığı yapan servislerde rehber öğretmen dediğimiz bir kişinin bulundurulması gerekiyor. Bizim başından sonuna kadar güvenli bir taşımacılık amacımız var. Bazı servis şoförlerinin tehlikeli araç kullandığıyla ilgili ihbarlar alıyoruz. Her bir kural ihlali, sonucunda bir trafik kazası getirir. Araç içerisinde sürücülerin sigara içmemeleri gerekiyor. Sürücülerin çocuklara örnek olması gerekiyor.”
Okul servis araçları hizmet Yönetmeliği ise şu şekilde: 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek, bu Yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmaktır.  
Kapsam ve dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 75 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış olup, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce öğrenci taşımak için kullanılacak "Okul Servis Araçlarını, Taşımacıları ve Sürücüler ile Rehber Personeli" kapsar. 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
– Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının ve okul servis araçlarının yolcuları bindirmek, indirmek gayesi ile duraklamaları için işaretle belirlenmiş yeri, 
– Güzergah: Okul servis araçlarının kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan, trafik denetleme şube veya bürolarınca verilen özel izin belgelerinde belirtilen yolları, 
– Okul Servis Aracı: Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencileri ile sadece rehber personel taşınmalarında kullanılan ticari tescilli yolcu taşımaya mahsus taşıtı,
– Okul Öncesi Öğrenci: Mecburi öğrenim çağına gelmemiş 4-5 yaş grubu çocuklarının eğitimi amacıyla açılan kurumlara gidip gelen çocukları, 
– Rehber Personel: Okul öncesi çocukları ve/veya ilköğretim öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan şahısları,
– Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi, 
– Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim ile yüksek öğretim öğrencilerinin kamuya açık karayolunda sürücüsü dahil en az 9 oturma yeri olan yolcu taşımaya mahsus taşıtlarla evden okula, okuldan eve getirilip götürülmesini, 
– Taşıma Sınırı: Okul servis aracının trafik tescil belgesinde belirtilen oturma yeri sayısını, 
 Taşımacı: Öğrencilerin bir ücret karşılığı taşımasını üstlenen gerçek veya tüzel kişileri, 
– Taşıt: Karayolunda insan taşımak için imal edilmiş motorlu araçları, 
– Yolcu: Aracı kullanan şoför ile hizmetlilerin dışında araçta bulunan öğrencileri ve rehber personeli, ifade eder.
Taşıtlarda aranacak şartlar 
MADDE 4 – (1) Taşımacılar tarafından okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda aşağıdaki şartlar aranır.  
a) Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır. 
b) Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. 
c) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır. 
ç) Okul servis araçlarında Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır. 
d) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır. 
e) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır. 
f) Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları yirmi yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. 
g) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir. 
ğ) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır. 
h) Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır. 
ı) Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır. 
i) Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır. 
j) Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır. 
                                                                                        Serkan Koçtürk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here