“Emlak Vergisi Muafiyeti’nde rapor çilesi sona erdi”

10
Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kırklareli Şube Başkanı Arif Uzunoğlu, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na özürlü vatandaşlardan gelen yoğun talep ve şikayetler neticesinde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, 03.06.2011 tarihli ve 57 Seri No’lu “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile özürlülerin emlâk vergisinde sıfır vergi uygulamasından yararlanabilmelerine yönelik esasların yeniden düzenlendiğini belirterek şunları kaydetti:
HABER MERKEZİ 
“200 metrekareyi geçmeyen ve tek meskeni olan özürlüler, halen bina vergisi muafiyetinden yararlanabilmekte olmasına rağmen belediyelerin farklı uygulamaları ile karşılaşılabilmekte idi. Yeni düzenleme ile uygulamaya standart getirilmiş olup özürlü kişilerin  Sağlık Kurulu Raporları’nda “Süreklidir” ibaresi bulunması durumunda her yıl bu raporun tekrar istenmesi engellenmiş ve Özürlü Kimlik Kartı’nın da kabul edilmesi sağlandı. Bu durumdaki özürlü vatandaşların meskeninin bulunduğu belediyeye bir kez dilekçe ile müracaat ederek bu belgeleri vermeleri yeterli olacak ve her yıl bu işlemleri tekrarlamaya gerek kalmayacak.
Maliye Bakanlığı’nın 3.6.2011 tarihli 57 Seri Numaralı Tebliği ile Özürlü Kimlik Kartı sahibi mükellefler, Özürlü Kimlik Kartları’nı belediyede ilgili görevliye ibraz etmek ve bu Tebliğ ekinde yer alan “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ekine Özürlü Kimlik Kartı fotokopisini eklemek suretiyle İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulaması’ndan yararlandırılacaklar. Bu durumdaki mükelleflerden ayrıca tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alınmış olan sağlık kurulu raporu istenilmeyecek.
Özürlü Kimlik Kartı sahibi olmayan mükelleflerin ise, Sağlık Kurulu Raporu’nun aslını veya onaylı örneğini belediye görevlisine ibraz etmek ve bu tebliğ ekindeki “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ekine raporun fotokopisini ekleyerek indirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulaması’ndan yararlanmaları mümkün olacak.
Diğer taraftan, ilk başvurudan sonra Özürlü Kimlik Kartı veya Sağlık Kurulu Raporu fotokopisinin her yıl yeniden verilmesi gerekmeyip, şartların taşınması halinde indirimli bina vergisi oranının uygulamasına devam edilecek.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here