Emir; “Emeğimize saygı, ücrete adalet istiyoruz”

17
Büro Emekçileri Sendikası (BES) Kırklareli İl Temsilciliği tarafından 16 Eylül 2014 Salı günü saat 18.00’de Eğitim-Sen Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi.
HABER MERKEZİ
Büro Emekçileri Sendikası (BES) Kırklareli İl Temsilciliği tarafından 16 Eylül 2014 Salı günü saat 18.00’de Eğitim-Sen Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya; BES Genel Sekreteri Davut Balıkçı, BES Örgütlenme Sekreteri Akın Şişman, CHP Kırklareli İl Başkanı Recep Zengin, BES Kırklareli İl Temsilcisi Sait Emir, BES Edirne İl Temsilcisi Hüsamettin Köse ile sendika üyeleri katıldı.
BES Genel Sekreteri Davut Balıkçı’nın Kırklareli’de yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler aktarmasının ardından BES Kırklareli İl Temsilcisi Sait Emir yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
“Siyasi iktidarın, hâkim ve savcıların ekonomik ve özlük hakları ile ilgili yapacağı, düzenleme Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından dün kamuoyuna açıklandı. Bugün Meclise sevk edilmesi beklenen tasarı, hâkim ve savcıların maaşlarına 1.155.TL seyyanen zam yapılacağı, bunun dışında sicil affı. hukuk fakültesi mezunu olmayan idari yargı hâkim ve savcılarına hukuk fakültelerine sınavsız giriş hakkı ve silah edinmelerinin kolaylaştırılması vb. maddelerini kapsamaktadır.
Dahil Önce Uyarmıştık!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 17.06.2014 tarihinde yapılan açıklamada "Hakim. Savcı, Yargıtay. Danıştay üyeleri ile yargıdaki tüm kamu çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için Maliye Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri’" ifade edilmiştir. Daha sonra ise 04.08.2014 tarihinde twitter hesabından "Hakim ve Savcılarımızın özlük haklarında iyileştirme ve sicil affı çalışmamız bitmek üzere" diye beyan edilerek, yapılacak düzenlemede diğer yargı çalışanlarının kapsam dışı bırakılacağı ortaya koyulmuştur.
Bugüne kadar sendikamız tarafından yapılan açıklamalarda: yargı personelini sadece hâkim ve savcılardan gören anlayış eleştirilmiş, yargı emekçilerinin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ifade edilerek yapılacak düzenlemenin tüm yargı emekçilerini kapsayacak ve ücrel adaletini sağlayacak şekilde yapılması gerektiği ifade edilmiştir.
Siyasi İktidarın emekçilerin lehine açıklamalarının, müjdelerinin her zaman olduğu gibi bu konuda da tersi olmuş, yine altından çapanoğlu çıkmıştır. Seçim ekonomisi, seçim yatırımı pratiklerine alışkın olan emekçiler, "seçime yatırım" kavramı ile de tanışmışlardır. Öteden beri yargıyı iktidarlarını sağlamlaştırmak ve güvence altına almak için kullanan, bu anlamda kendi yargısını oluşturmaya çalışan AKP ve Adalet Bakanlığımın attığı adım, yapacağı bu düzenleme HSYK seçimleri öncesinde hâkim ve savcılara sunulan düpedüz, siyasi rüşvettir. Sonuç olarak yargı personeli 15 bin hâkim ve savcıdan ibaret görülmüş, 54 bin yargı emekçisi yine yok sayılmış, filler tepişirken çimenler ezilmeye devam etmiştir.
Demokrasinin üç erkinden birisi olan yargıda, takdir yetkisi hakim-savcılara ait olmakla birlikte, bir uyuşmazlığın ve suçun yargıya intikalinden başlayıp yargı kararının infazına kadar geçen süreç yargı emekçilerinin omu/lan üzerindedir. Dışarıdan bakıldığı gibi zabıt katibinin işi sadece karar yazmaktan, mübaşirin işi ise duruşmada isim anons etmekten ibaret değildir.
Tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi yargı hizmeti de bir bütündür ve ekip işidir. Yargı hizmeti, zabıt kâtibiyle, mübaşiriyle, yazı işleri müdürüyle, teknisyeni, sosyal çalışmacısı, psikolog ve pedagoguyla, hâkim ve savcısıyla, 4/B, 4/C ve taşeron işçisiyle bir bütündür. Son yıllarda farklı ücret uygulamalarıyla zaten bozulan iş barışı ve iş huzuru, yeni düzenleme ile yargı emekçileri arasındaki ücret uçurumunu daha da artıracak; emeği yok sayılan, Ötekileştirilen hakim ve savcılar dışındaki yargı emekçilerinin yaşadığı sorunları daha da derinleştirecektir.
Yargı Emekçilerinin Tek Seçeneği, Ayrımcı Uygulamalara Karşı Her Zeminde Direnmektir!
BES olarak 1 Eylül 2014 yargı yılı açılış törenlerinde ülkenin dört bir yanında yaptığımız eylem ve etkinliklerde yargı emekçilerinin taleplerini ifade etmiş ve taleplerimiz konusundaki ısrarımızı ve mücadelede kararlılığımızı ortaya koymuştuk. Bu ayrımcı uygulama karşısında bugün de tüm illerde adliye önlerinde yaptığımız basın açıklamaları ile siyasi iktidarı ve Adalet Bakanı’m son kez uyarıyor, ayrımcı uygulamalara derhal son vermeye çağırıyoruz.
Eşitlik, adalet gibi kavramların içinin boşaltıldığı adliyelerde verilecek adalet hizmetinin meşruluğu tartışmalı olacağından, tüm hâkim ve savcıları da bu haklı talebimize destek vermeye davet ediyoruz.
Büro Emekçileri Sendikası olarak, bağımsız yargı demokratik Türkiye ve insanca yaşam taleplerimizden ödün vermeden mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi, yargı emekçilerinin insanca yaşam hakkını pazarlık konusu yapmayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here