“Elektrikli ve Elektronik Eşyalar EEE Yönetmeliği’ne Uygun mu?”

10
Kırklareli Çevre ve Orman Müdürlüğü Satın Aldığınız “Elektrikli ve
Elektronik Eşyalar EEE Yönetmeliği’ne Uygun mu?” başlıklı el broşürleri
dağıtıyor. Vatandaşın yönetmelik hakkında bilgi sahibi olması açısından
dağıtılan el broşürlerinde şu bilgiler yer alıyor;

HABER MERKEZİ

“(EEE) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliktir.
EEE yönetmeliği ile bu maddeler yasaklanmıştır; (Kurşun (Ph), Cıva (Hg), Kadmiyum (Cd), Krom+VI (Cr+VI), Polibromürlü Bifeniller (PBB), Polibromürli Difenil Eterler (PBDE))
Bu zararlı maddelerin elektrikli ve elektronik eşyalarla evlerimize gelmesini engellemede en etkili yöntem, elektrikli ve elektronik eşyalar üretilirken bu zararlı maddelerin yerine güvenli alternatif maddelerin kullanılmasıdır. Bilimsel ve teknik açıdan bunun mümkün olmadığı durumlar EEE yönetmeliği kapsamı dışındadır.
* Aldığınız elektrikli ve elektronik eşyaların EEE Yönetmeliği’ne uygunluğuna mutlaka bakın!
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda bulunacak olan Kurşun, özellikle çocuklarda merkezi sinir sistemi üzerinde etkilidir. Çacuklarda zihinsel gelişimi engeller. Böbreklere ve taşıma sistemine zarar verir. Kansızlığa neden olur.
Cıva; beyine, böbreklere ve üreme organlarına zarar verir. Beyinde hafıza problemine sinirliliğe neden olur. Yağ hücrelerinde birikimi anne sütünden bebeğe geçişe neden olur.
Kadmiyum; kemik hastalıklarına akciğer ve prostat kanserine kansızlığa neden olabilir.
Krom uzun süre deri ile temas sonucu deri ülserine ve isiliğe neden olur. Göze direkt teması sonucu gözde kalıcı hasar oluşturur. Burun, boğaz ve ciğerlerde tahrişe neden olur. Akciğer kanserine neden olabilir. Yüksek miktarda maruz kalındığında böbreklerde hasar oluşturur.
Bromlu Alev Geciktiriciler; PBDE’ler vücutta uzun süren kalıcı olduklarından, hayvan dokusunda biyolojik birikime neden olurlar. İnsanların PBDE’lerin en önemli alma yolları yağlı hayvan ürünlerini (et, balık, yumurta vb.) tüketmeleridir. Endokrin sistemine zararlı olabilir ve ceninin gelişiminde etkilidir. Öğrenme zorluğu ve davranış bozukluklarına yol açar.
EEE yönetmeliği ile gelen zorunluluklar şunlardır;
Üreticiler; Piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik eşyalarda istisnai durumlar hariç Kurşun (Ph), Cıva (Hg), artı altı değerlilikli krom (Cr+6), Polibromürlü Bifeniller (PBB) ve Polibromürli Difenil Eterler (PBDE) ile Kadmiyum (Cd) bulundurmamakla, piyasaya sürdükleri ürünlerin bu yönetmelikte belirtilen teknik kriterleri sağladığını gösteren bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya sunuluşundan önce hazırlamakla, bu bilgi ve belgeleri 5 yıl süreyle muhafaza etmek ile yükümlüdürler.
* Kimler Üreticidir?
Kendi markasıyla elektrikli ve elektronik eşya imal eden ve satan, kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen elektirkli ve elektronik eşyaları satan, ticari amalar ile elektrikli ve elektronik eşya ithal veya ihraç eden gerçek ve tüzel kişilerdir.” (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here